کنکور 98

علت مهم بودن خلاصه نویسی و نکته برداری

علت مهم بودن خلاصه نویسی

علت مهم بودن خلاصه نویسی و نکته برداری

خلاصه نویسی یکی از مهمترین قسمتهای مطالعه است تا حدی که میتوانم بگویم مطالعه بدون نکته برداری و خلاصه نویسی برای داوطلبان کنکور هیچ فایده ای نخواهد داشت . اشتباهی که اکثر داوطلبان انجام میدهند این است که فکر میکنند درس خواندن برای کنکور همانند درس خواندن برای مدرسه است در حالی که این دو تفاوت های بسیاری دارند. در طول دوره مدرسه  دانش آموزان ملزم به نکته برداری نمیشوند و در دوران امتحانات هم مطالعه بدون نکته برداری خواهند داشت و در امتحان نیز موفق میشوند اما در اینجا یک نکته مهم وجود دارد و آن فاصله زمانی بین مطالعه  و امتحان دادن است در دوران مدرسه فاصله بین درس خوانده شده برای امتحان  تا امتحان یک روز یا نهایت یک هفته است اما در کنکور همچین وضعیتی وجود ندارد داوطلبان کنکور تعداد زیادی درس  را برای سال آینده میخوانند.

و حالا یک سوال : آیا برای کنکور هم میتوان همان روش مطالعه  در مدرسه  را داشت؟

پاسخ : خیر به هیچ وجه

برای اینکه بتوان تعداد زیادی درس را برای سال بعد مطالعه کرد چه باید کرد؟

پاسخ سوال  تنها در نکته برداری و خلاصه نویسی میباشد زیرا نکته برداری نه تنها باعث ثبت مطالب در حافظه بلند مدت داوطلبان میشود بلکه تمرکز و دقت را در حین مطالعه بالا میبرد و کیفیت مطالعه افزایش میابد.

پس نکته بردار و خلاصه نویسی برای داوطلبان کنکور نه تنها اختیاری و انتخابی نیست بلکه برای تثبیت مباحث در ذهن اجباریست .

بهتر است از حالا که شروع مطالعه شما برای کنکور سال بعد است این کار مهم را انجام دهید تا در دوران جمع بندی و بعد از عید افسوس  گذشته را نخورید که آن موقع خیلی دیر است.