صحبت درباره خانه/ آپارتمان : Speaking about a house

انگلیسی را اینجا بیاموزید

صحبت درباره خانه/ آپارتمان : Speaking about a house

1- خانه داری یا آپارتمان؟

Do you have a house or an apartment?

 

2- یک آپارتمان(کوچک ولی راحت) دارم.

I have a cozy apartment.

 

3- در کدام طبقه زندگی می کنی؟

Which floor do you live on?

 

4- در طبقه همکف زندگی می کنم.

I live on the first floor (Am.)/ground floor(Br.).

 

5- در هر طبقه 4 آپارتمان هست.

There are four apartments on each floor.

 

6- تلفن داری؟

Do you have a telephone? (Am.)/ Are you on the phone (Br.)

 

7- در کدام خانه زندگی می کنی؟

Which house do you live in?

 

8- خانه من دو تا مانده به آخر است.

My house is the last but two.

 

9- از سه تا پله بالا می روی تا به در جلویی برسی.

You go up three steps to get to the front door.

 

10- این پله ها به زیر زمین منتهی می شوند.

These steps lead to the basement.

 

11- خانه ما حرارت مرکزی دارد.

Our house has central heating/ is centrally heated.

 

12- تمام خانه موکت است.

The whole house is carpeted.

 

13- هال پارکت است اما اتاق خواب ها مو کت دارند.

The living room is parquetted but the bedrooms have (fitted) carpet.

 

14- خانه ام رو به جنوب است(آفتاب روست).

My house is south-facing.

 

15- تمام پنجره ها شیشه دو جداره دارند.

All the windows are double-glazed.

 

16- چند تا اتاق خواب دارد/ دارید؟

How many bedrooms are there/ do you have?

 

17- حمام روبروی اتاق خواب است.

The bathroom is across from the bedroom.

 

18- در اتاق خواب کوچک یک کمد دیواری(کمد لباس) هست.

There’s a closet in the small bedroom.

 

19- منظور کمد دیواری بزرگی است که می توان داخل آن لباس عوض کرد.

In the large bedroom there’s a walk- in closet.

 

20- وارد که می شوی آشپزخانه بزرگی در سمت راست قرار دارد.

As you walk in there’s a large kitchen on the right.

 

21- در آشپزخانه ظرفشویی کابینت های کاملا نو قرار دارد.

There’s a nice new sink in the kitchen.

 

22- بالای ظرفشویی کابینت های کاملا نو قرار دارد.

There are brand new cabinets above the sink.

 

23- تعداد کابینت ها کافی است و جا برای همه چیز هست.

There are enough cabinets to fit everything.

 

24- جا برای همه خورده ریزه من هست.

There’s room for all my pots and pans.

 

25- اجاق گار در گوشه قرار دارد.

The stove(Am.)/ cooker (Br.) is beside the freezer.

 

26- یخچال پهلوی فریزر قرار دارد.

The refrigerator (Am.)/fridge (Br.) is beside the freezer.

 

27- بین ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی یک کابینت قرار دارد.

There’s a cabinet between the washing machine and the dishwasher.

 

28- کف آشپزخانه کاشی( یا کف پوش) است.

The kitchen floor is tiled.

 

29- این اتاق خواب سه در چهار است.

This bedroom is there by four.

 

30- دیوارها کاغذ دیواری هستند.

The walls are papered./ there’s wallpaper on the walls.

 

31- (رنگ) دیوارها سبز روشن است.

The walls are light green (in color).

 

32- در اتاق مطالعه من یک جا کتابی (کتابخانه) کوچک است.

There’s a small bookcase in my study room.

 

33- روی همه دیوارها پوستر هایی هستند.

There are posters on all the walls.