شارژ تلفن همراه با حرکت صندلی

تیمی از دانشجویان دانشگاه کالیفرنیا در برکلی نوعی صندلی ساخته‌اند که هنگام نشستن کاربر بر روی آن برق تولید می‌کند.

شارژ تلفن همراه با حرکت صندلی

به گزارش سرویس فناوری ایسنا، این صندلی گهواره‌ای که Volta نام گرفته، مجهز به نوعی پاندول است که همراه با کاربر حرکت می‌کند.

حرکت‌کردن این پاندول موجب ذخیره انرژی می‌شود و این انرژی برق در باتری‌ها ذخیره می‌شود.

می‌توان از این انرژی برای شارژ ابزار الکترونیکی مانند تلفن و تبلت استفاده کرد.

سازندگان این صندلی هنوز برنامه‌ای برای بازاریابی آن ندارند.

منبع :