دانش آموزان مهارت زندگی وبادیگران زیستن رادراردوهایادمی گیرند

اردوهای ملی می‌تواند نقش موثری در تربیت اجتماعی دانش آموزان داشته باشد و مهمترین فعالیت سازمان دانش آموزی تربیت اجتماعی دانش آموزان است

دانش آموزان مهارت زندگی وبادیگران زیستن رادراردوهایادمی گیرند

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا؛ علی اصغرفانی اظهار داشت: سندتحول نظام آموزش و پرورش کشور 6 ساحت تربیتی دارد که یکی از این ساحت ها تربیت اجتماعی و سیاسی دانش آموزان است. این ساحت های شش گانه تربیت بر اساس اصول اسلامی و ایرانی تبیین شده است.


وی افزود: تربیت اجتماعی مهمترین اولویت در سازمان دانش آموزی است و اردوهای این سازمان نیز باید با هدف تربیت اجتماعی برگزار شود.


وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: دانش آموزان در این اردوها یاد می گیرند که چگونه با هم تعامل داشته باشند، نظرات یکدیگر را بشنوند و آستانه تحمل خود را بالا ببرند دانش آموزان یاد می گیرد چگونه کار جمعی و گروهی انجام دهند و از خرد جمعی استفاده کنند.

 

دانش آموزان مهارت زندگی را در اردوها یاد می گیرند


وی تصریح کرد: دانش آموز در این اردوها مهارتهای زندگی و چگونگی به کار گیری آنها را می آموزد و طبق تقسیم بندی چهارگانه )دانستن، زیستن، بکار بستن و با دیگران زیستن) و در این میان عالی ترین آنها یعنی مهارت با دیگران زیستن را تجربه می کنند.


فانی افزود:تربیت اجتماعی مهمترین ماموریت سازمان دانش آموزی ذیل فعالیت های مختلفی است که دانش آموز در این سازمان یاد می گیرد او مسئله یابی می کند، مسئله شناسی می کند، مهارتهای حل مسئله را می آموزد، گروه را اداره می کند، مهارتهای تشکیلاتی را می آموزد و هویت تشکیلاتی پیدا می کند.


وی خاطرنشان کرد: دانش آموز می آموزد که چگونه با مسائل اجتماعی مواجه شود. اطرافیان خود را تحمل کند و آنها را مجاب به انجام فعالیت های مثبت کند. زیرا دیگر دوره دستور دادن و فشار تمام شده و اکنون وقت تعامل و تفاهم است. باید سعی کنیم با گفت و گو  زمینه حضور در جامعه داخلی و جامعه جهانی را برای دانش آموزان که مدیران آینده کشور هستند فراهم کنیم.

 

اردو اولی ها در هشتمین دوره اردوی ملی


وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه می بینیم که 70 درصد از کسانی که در هشتمین دوره اردوی ملی پیشاهنگان پیشتاز سازمان دانش آموزی شرکت کرده اند اولین بارشان است که در این اردو حضور پیدا می کنند و آموزش  می بینند. همه شما مربیان باید بدانید که کارها را باید به دانش آموزان محول کنید زیرا اکنون در خانواده ها طوری شده که والدین همه بار خانه را به دوش می کشند اما باید در این اردوها دانش آموزان را طوری آموزش دهیم که مانند مربی فوتبال بیرون از زمین باشند و دانش آموزان مانند بازیکنان فوتبال نقش اصلی را ایفا کنند.


فانی ادامه داد: لازم است در اردوها و در فعالیت های اجتماعی صفر تا 100 کار را به دانش آموزان واگذار کنند و مربی تنها نقش هدایتگر و راهنما را داشته باشد.

منبع :