شناسایی استعدادهای برتر دانش آموزان؛ در قالب طرح شهاب

رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان گفت:استعدادهای برتر حدود 320 هزار دانش آموز پایه چهارم و پنجم ابتدایی در سال تحصیلی آینده در قالب طرح ملی شهاب شناسایی می‌شود.

شناسایی استعدادهای برتر دانش آموزان؛ در قالب طرح شهاب

دکتر حسین شجاعی روز یکشنبه در مراسم افتتاح دوره آموزشی تامین مدرسان استانی طرح ملی شهاب افزود: طرح ملی شهاب در سال تحصیلی گذشته در پایه چهارم ابتدایی مدارس یک منطقه از هر استان اجرا و استعدادهای برتر 128 هزار دانش آموز این پایه شناسایی شد.

وی افزود: 128 هزار دانش آموز پایه چهارم در سال تحصیلی جدید در پایه بالاتر مجددا مورد شناسایی قرار خواهند گرفت. 

وی اظهار کرد: استعدادهای دانش آموزان در زمینه های مختلف همچون ریاضی، حرکتی و تجسمی شناسایی شده و اطلاعات دانش آموزان در سامانه این طرح جمع آوری می شود. 

شجاعی با اشاره به اینکه مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان برنامه های خود را بر پایه باورها و اعتقادات انجام می دهد،گفت:تقویت باورهای دینی،دلبستگی و پایبندی به فرهنگ وارزش های ملی و دینی یک اصل محوری در آموزش و پرورش است. 

***رویکرد تلفیقی رویکردی اصیل در آموزش 

وی تاکید کرد:ما باور داریم رویکرد اصلی در آموزش وپرورش برای شناسایی استعدادهای درخشان رویکرد تلفیقی است و افزود: شناسایی استعدادهای برتر باید بدون جدا سازی دانش آموزان از کلاسهای درس رسمی صورت گیرد.

منبع :