هوشمندسازی دبیرستان دخترانه عفت در شهرستان کامیاران

هوشمندسازی دبیرستان دخترانه عفت درشهرستان کامیاران

هوشمندسازی دبیرستان دخترانه عفت در شهرستان کامیاران

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبیرستان دخترانه عفت در شهرستان کامیاران در استان کردستان را هوشمندسازی نمود.

خانم نسرین محمدی، مدیر دبیرستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1359 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 290 دانش آموز را در مقطع متوسطه اول، تحت پوشش داشت.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاب ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 63/350/000 ریال (6 میلیون و 335 هزار تومان) می باشد که مبلغ 50/350/000 میلیون و (5 میلیون و 35 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 13/000/000 (یک میلیون و 300 هزار تومان) از سوی آقای فرزین موفقی نماینده بنیاد قلم چی در شهرستان کامیاران پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 336مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبیرستان دخترانه عفت در شهرستان کامیاران