هوشمندسازی دبستان پسرانه لقمان حکیم در شهرستان کامیاران

هوشمندسازی دبستان پسرانه لقمان حکیم درشهرستان کامیاران

هوشمندسازی دبستان پسرانه لقمان حکیم در شهرستان کامیاران

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبستان پسرانه لقمان حکیم در شهرستان کامیاران در استان کردستان را هوشمندسازی نمود.

آقای ناصر محمدی، مدیر دبستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1366 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 260 دانش آموز را در مقطع ابتدایی، تحت پوشش داشت.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاب ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 63/350/000 ریال (6 میلیون و 335 هزار تومان) می باشد که مبلغ 50/350/000 میلیون و (5 میلیون و 35 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 13/000/000 (یک میلیون و 300 هزار تومان) از سوی آقای فرزین موفقی نماینده بنیاد قلم چی در شهرستان کامیاران پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 335مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبستان پسرانه لقمان حکیم در شهرستان کامیاران