کشف غیرمنتظره نوع جدیدی از شیشه

دانشمندان علوم مولکولی در دانشگاه شیکاگو و دانشگاه ویسکانسین، حین تحقیقاتشان به طور غیرمنتظره‌ای نوع جدیدی از شیشه را کشف کردند.

کشف غیرمنتظره نوع جدیدی از شیشه

به گزارش سرویس علمی ایسنا، کشف جدید، کارآیی ابزار الکترونیکی مانند دیودهای ساطع‌کننده نور، فیبرهای نوری و سلول‌های خورشیدی را ارتقا می‌بخشد.

این دستاورد علمی می‌تواند دارای مضامین نظری مهمی برای درک مواد مرموزی موسوم به شیشه باشد.

دانشمندان این نوع شیشه را با تبخیرکردن مولکول‌های آلی بزرگ در فضای خلا و انباشت‌کردن کند و لایه‌لایه آن‌ها بر روی یک زیرلایه در دمای بسیار کنترل‌شده، تولید کردند.

زمانی که فرآیند انباشت این مولکول‌ها به پایان رسید، ماده حاصل باثبات بود و تغییردادن دما در طیف وسیع بر آن اثری نمی‌گذاشت.

فقط کسر کوچکی از مولکول‌های موجود در این نمونه موردی در جهتی متفاوت از مابقی مولکول‌های شیشه آرایش شده‌اند اما همین موضوع برای تغییردادن قابل‌توجه ویژگی‌های نوری این مواد کافی است.

شیشه‌ها یکی از شناخته‌نشده‌ترین گروه مواد هستند زیرا آن‌ها با وجود برخورداری از ساختار مایع‌، جامدند و این موضوع دانشمندان را برای دهه‌ها سردرگم‌ کرده است.

این موضوع که هم‌اکنون می‌توان جهت این مواد دارای اختلال در ساختار را کنترل کرد، می‌تواند دارای مضامین فناورانه و نظریه‌ای عمیقی باشد.

جزئیات این تحقیق در مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم آمریکا منتشر شد.

منبع :