مشاوران به سوالات شما دبستانی‌ها پاسخ می‌دهند - 27 مرداد

کتاب تابستان منطبق با برنامه راهبردی آزمون‌های تابستان طراحی شده است.پس می‌توانی برای هر آزمون قسمت مربوط به همان را ازکتاب تابستان مطالعه کنی

مشاوران به سوالات شما دبستانی‌ها پاسخ می‌دهند - 27 مرداد

من امسال به کلاس سوم می روم.چگونه کتاب تابستانم را حل کنم؟

مریم سعید‌ی‌پور:

کتاب تابستان منطبق با برنامه راهبردی آزمون‌های تابستان طراحی شده است.پس می‌توانی برای هر آزمون قسمت مربوط به همان را ازکتاب تابستان مطالعه کنی.هر آزمون در این کتاب دارای دو بخش نگاه به گذشته و نگاه به آینده است برای بخش نگاه به گذشته بعد از مرور کتاب ‌های سال قبل و برای مطالعه بخش نگاه به آینده بعد از مطالعه خلاصه درس کتاب را حل کن. راستی!می‌توانی تمرین‌های آن را بین روزها تقسیم کنی و هرروز یک صفحه یا ده تمرین از کتاب را حل کنی تا به موقع برای آزمون آماده شوی.

من دانش‌آموز کلاس ششم دبستان هستم. می‌خواهم در مورد قسمت انتخابی برنامه راهبردی تابستان بیشتر بدانم.

لولاو مرادی:

قسمت انتخابی برنامه راهبردی شامل دو درس ریاضی و علوم است که برای هر کدام دوسته سوال نگاه به گذشته و نگاه به آینده در نظر گرفته شده است.که شما به انتخاب خودتان می توانید به یک دسته سوال پاسخ بدهید البته پیشنهاد ما این است که حتماً به سوالات نگاه به آینده پاسخ بدهیدچون در این قسمت ما بخشی تحت عنوان « یادآوری» را در نظر گرفتیم که به مباحث سال قبل شما مربوط است و با مطالعه بخش نگاه به گذشته می‌توانید بخشی از سوالات نگاه به آینده راهم پاسخ بدهید.

چرا در آزمون‌های تابستان برای گروه دبستان دو آزمون تعیین سطح در نظر گرفته شده است؟

مینا سلیمانی:

امتحانات پایان سال گروه دبستان نسبت به سایر مقاطع زودتر تمام می‌شود و چون مدارس شما زودتر تعطیل می‌شود فرصت بیشتری برای استراحت دارید از طرفی فاصله شما بادرس و کتاب هم بیشتر می‌شود پس برای شما دو آزمون تعیین سطح در نظر گرفتیم تا دو بار بتوانید دروس سال قبل را مرور کنید.