ربات‌هایی که وظایف خود را مدیریت می‌کنند

دانشمندان شیوه‌ای ارائه داده‌اند که ربات‌ها را قادر می‌کند وظایف خود را در گروه تقسیم کنند.

ربات‌هایی که وظایف خود را مدیریت می‌کنند

به گزارش سرویس فناوری ایسنا، دانشگاه لوون در بلژیک با الهام از مورچه‌هایی که کار و وظایفشان را تقسیم‌بندی می‌کنند، رفتارهای پیچیده ربات‌ها را با استفاده از تکامل مصنوعی و شبیه‌سازی‌های رباتیک دقیق تکامل دادند.

در این جا تیمی از ربات‌ها درست مانند حشرات اجتماعی از قبیل مورچه‌ها، زنبورها یا موریانه‌ها تقسیم کار خودسازماندهی‌ شده‌ای را به نمایش می‌گذارند که در آن ربات‌های مختلف به طور خودکار در اجرای زیرمسؤولیت‌های متنوع در گروه متخصص هستند.

حوزه "ارتش ربات" به دنبال استفاده از تیم‌هایی از ربات‌های کوچک برای تفحص محیط‌های پیچیده‌ای مانند ماه یا سیارات بیگانه است.

با این حال، طراحی کنترلگرهایی که به ربات‌ها امکان سازماندهی‌کردن خودشان را بدهد، تا پیش از این آسان نبوده است.

شیوه جدید توسط دانشمندانی از دانشگاه‌های لوون، دانشگاه بروکسل و دانشگاه فناوری خاورمیانه ارائه شده و مبتنی بر تکامل دستوری است. این روش امکان تکامل رفتارهایی را می‌دهد که فراتر از پیچیدگی‌های بدست‌آمده پیش از این مطالعه است.

جزئیات این دستاورد علمی در مجله PLOS Computational Biology ارائه شده است.

منبع :