پرواز کم‌هزینه به مدار زمین با فناوری جدید

گروهی از دانشمندان علوم فضایی دانشگاه کوئینزلند استرالیا به دنبال پیشبرد طرح انتقال ارزان‌تر ماهواره‌ها به مدار زمین هستند.

پرواز کم‌هزینه به مدار زمین با فناوری جدید

به گزارش سرویس علمی ایسنا منطقه خراسان، در این طرح به کمک پیشرفت‌های انجام شده در موتورهای اسکرام جت که فاقد هرگونه قطعه مکانیکی هستند می‌توان بین 50 تا 500 کیلوگرم بار را به مدار زمین منتقل کرد.

سامانه موتور اسکرام‌جت ارسال بار به فضا با نام Spartan از سه مرحله تشکیل شده است.

مرحله اول توسط راکت عمود پرتاب قابل سوختگیری مجدد به نام ALV آغاز می‌شود. این سیستم برای رساندن مجموعه پرتابی به سرعت یک ماخ طراحی شده و پس از طی 25 کیلومتر از سامانه جدا می‌شود.

مرحله دوم با روشن شدن موتور اسکرام جت آغاز شده و پس از رساندن سرعت سامانه به 10 ماخ یا تقریبا 10 هزارکیلومتر در ارتفاع 40 کیلومتر جدا شده و سامانه وارد مرحله سوم پرواز تا مدار می‌شود.

پروفسور مایکل اسمارت، متخصص پیشرانه‌های فراصوتی از دانشگاه کوئینزلند اظهارکرد: برای نخستین بار است که سازمان فضایی استرالیا شانس پیوستن به جامعه جهانی فضا را خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: هم اکنون حدود 1265 ماهواره در حال گردش به دور زمین هستند، اما هزینه ارسال یک ماهواره بسیار زیاد است. در واقع پروژه ما به دنبال پایین آوردن هزینه ارسال ماهواره به فضا به کمک طراحی و تولید سامانه قابل استفاده مجدد است.

استفاده از سیستم ALV و موتور اسکرام جت اسپارتان کمک می‌کند تا 95 درصد از کل سیستم ارسال محموله به فضا قابل استفاده مجدد باشد که این امر در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود.

منبع :