فیزیوتراپی تنفسی، روشی برای بهبود عملکرد ریه

فیزیوتراپی در بیماران تنفسی شامل اصلاح الگوی تنفسی، تقویت عضلات سیستم تنفسی، تخلیه ترشحات داخل ریه و مجاری تنفسی، همچنین تحریک رفلاکس سرفه و آموزش روش‌های تنفسی و تمرینات تنفسی است.

فیزیوتراپی تنفسی، روشی برای بهبود عملکرد ریه

به گزارش ایسنا ، پریسا حقیقت اظهار کرد: فیزیوتراپی قفسه سینه یا فیزیوتراپی تنفسی، مجموعه روش‌هایی است که برای کمک به پاکسازی راه‌های هوایی و افزایش عملکرد دستگاه تنفسی در ارتباط با یک بیماری تنفسی، انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برای درمان بیماران قلبی بستری، این اقدام شامل بهبودی وضعیت بیمار و نیز افزایش کارایی سیستم قلبی - عروقی است، افزود: گاهی این روش درمانی ممکن است با هدف تصحیح یا پیشگیری از اختلالات وضعیتی در بیماری که فاقد مشکل تنفسی است نیز انجام شود. فیزیوتراپی تنفسی به طور معمول بلافاصله باعث افزایش حجم خلط تخلیه شده در بیماران دارای مشکل ریوی می‌شود.

کارشناس فیزیوتراپی مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین، جراحی در ناحیه قفسه سینه، ضعف در عضلات سیستم تنفسی، آمبولی و آبسه ریه، برونشکتازی، آتلکتازی، برونشیت مزمن، آمفیزم، آسم، سرطان عناصر تنفسی، ایسکمی قلبی، ترومبوفلبیت و واریس، بیماری‌هایی هستند که نیاز به فیزیوتراپی تنفسی دارند. برای تمام جراحی‌ها، فیزیوتراپی قبل و بعد از عمل جراحی توصیه شده است.

حقیقت، بهبود تهویه، افزایش عملکرد ماهیچه‌های تنفسی، بهبود استقامت فعالیت‌های عمومی، جلوگیری از تجمع ترشحات ریوی، بهبود سرفه، افزایش تحرک قفسه سینه، تصحیح الگوی تنفس، پیشگیری از آتلکتازی و اصلاح یا پیشگیری از تغییر شکل‌های وضعیتی را اهداف فیزیوتراپی تنفسی دانست.

منبع :