تحلیل آزمون 23 مرداد: دروس عمومی سوم دبیرستان چطور بود؟

سلام امیدواریم که آزمون 23 مرداد، برای شما آزمون مفیدی بوده باشد، می‌دانید که تحلیل آزمون و بررسی دقیق آن، امری بسیار مهم است، پس با هم آزمون امروز را تحلیل می‌کنیم.

تحلیل آزمون 23 مرداد: دروس عمومی سوم دبیرستان چطور بود؟

سلام

 امیدواریم که آزمون 23 مرداد، برای شما آزمون مفیدی بوده باشد، می دانید که تحلیل آزمون و بررسی دقیق آن، امری بسیار مهم است، پس با هم آزمون امروز را تحلیل می کنیم.

 راستی امروز بخش «نگاه به آینده» را هم پاسخ دادید؟اولویت برنامه ی تابستان شما، این بخش است. دانش آموزان کوشا تلاش می کنند این بخش را در دستور کار خود قرار دهند و مطابق با پیش روی برنامه ی راهبردی آزمون ها، به مطالعه ی این بخش بپردازند.

تحلیل آزمون 23 مرداد: دروس عمومی سوم دبیرستان چطور بود؟