ارزیابی و تحلیل آزمون 23 مرداد سال چهارم انسانی

دومین آزمون تابستان نیز برگزار شد و امیدواریم که توانسته باشید با موفقیت آن را پشت سر بگذارید.

ارزیابی و تحلیل آزمون 23 مرداد سال چهارم انسانی

ارزيابي و تحليل آزمون 23 مرداد چهارم انساني

دانش‌آموزان انساني؛ سلام!

دومين آزمون تابستان نيز برگزار شد و اميدواريم که توانسته باشيد با موفقيت آن را پشت سر بگذاريد. همان‌طور که ديديد بخش نگاه به آينده‌ي اين آزمون از صفحه‌ي اول کتاب‌هاي پيش‌دانشگاهي شروع شد تا اگر دوستاني نتوانستند در آزمون 9 مرداد مطالعه‌ي اين بخش‌ها را کامل کنند در اين آزمون به جبران آن بپردازند و هم‌چنين دوستاني که آزمون امروز، اولين آزمون آن‌ها مي‌باشد از ساير دانش‌آموزان کانوني عقب نباشند. اين روش تا پايان آزمون‌هاي تابستان ادامه خواهد داشت تا مطالعه‌ي چند باره‌ در سال تحصيلي از ديگر دانش‌آموزان جلوتر باشيد. اميد است که هم‌چنان با حضور مستمر خود در آزمون‌هاي تابستان اين دوران طلايي رتبه‌هاي برتر کنکور را با موفقيت طي کنيد و با توان بيش‌تري سال تحصيلي جديد را آغاز کنيد.

اکنون که آزمون 23 مرداد به اتمام رسيده است، لازم مي‌دانيم قبل از تحليل و بررسي اين آزمون توجه شما را به نکاتي درباره­ي آزمون 6 شهريور جلب کنيم.

آن‌چه درباره‌ي آزمون 6 شهريور بايد بدانيد:

1- ادبيات عمومي:در اين آزمون تعداد سوالات اين درس تغييري نخواهد کرد. تنها تغيير صورت داده‌شده‌ي اين درس تغيير بودجه‌بندي آن‌هاست که ديگر بودجه‌ي آزمون 23 مرداد در اين آزمون تکرار نمي‌شود و سوالات از آغاز کتاب نخواهد بود.

2- عربي (3): در اين آزمون تعداد سوالات اين درس نيز تغييري نخواهد کرد (20 سؤال). تنها تغيير صورت داده‌شده‌ي اين درس تغيير در بودجه‌بندي آن است که ديگر بودجه‌ي آزمون 23 مرداد در اين آزمون تکرار نمي‌شود و سؤالات از آغاز کتاب نخواهد بود. هم‌چنين همانند آزمون 23 مرداد 10 سؤال از كتاب زرد عمومي اما اين بار منتخب از سؤال‌هاي رشته‌ي رياضي خواهيم داشت.

3- دين و زندگي: : تنها تغييري که آزمون 6 شهريور نسبت به آزمون گذشته در اين درس داشته تغيير بودجه‌بندي اين درس مي‌باشد. 10 سؤال برگزيده از كتاب زرد عمومي نيز از رشته‌ي رياضي خواهد بود.

4- زبان انگليسي: تنها تغييري که آزمون 6 شهريور نسبت به آزمون گذشته در اين درس داشته تغيير بودجه‌بندي زبان‌انگليسي 3 مي‌باشد. 10 سؤال برگزيده از كتاب زرد عمومي نيز از رشته‌ي رياضي خواهد بود.

5- دفترچه‌ي اختصاصي: در آزمون سوم تابستان تعداد سوالات دروس اختصاصي و چيدمان آن‌ها نسبت به آزمون 23 مرداد هيچ تغييري نداشته است.

6- سوالات نگاه به آينده و نگاه به گذشته: در بخش نگاه به آينده‌ي سه درس رياضي سال چهارم و درس ادبيات فارسي سال چهارم و عربي اختصاصي سال چهارم تعداد 7 سوال از مباحث آزمون 23 مرداد طرح شده و فقط 3 سوال از مباحث جديد قرار گرفته است. در دروس پايه (نگاه به گذشته) نيز، فقط بودجه‌بندي داراي پيشروي جديد خواهد بود و تغيير ديگري رخ نخواهد داد.

چند توصيه:

دوستان عزير، پس از برگزاري هر آزمون بهترين استفاده‌اي که از زمان مي‌توان داشت، زماني است که به بررسي آزمون برگزار شده اختصاص داده مي‌شود لذا پيشنهاد مي‌کنيم در همان روز و يا روز بعد از آزمون حتماً سوالات آزمون را بررسي کنيد و سوالاتي را که به آن‌ها پاسخ نداده‌ايد و يا پاسخ غلط داده‌ايد در يک يادداشت جداگانه جمع‌آوري کنيد. چرا که با تکرار اين يادداشت‌ها مي‌توانيد آن سوال را براي هميشه در ذهن خود تثبيت کنيد تا اگر دوباره در آزمون‌هاي بعدي و يا در کنکور با سوالي مشابه همان سوال مواجه شديد، ديگر اشتباه گذشته را تکرار نکنيد و اين‌گونه مي‌توانيد درصد خود را افزايش دهيد و از اشتباه گذشته پلي براي موفقيت آينده بسازيد.

نکته‌ي ديگري که بايد به ياد داشته باشيد اين است که آزمون‌هاي غيرحضوري که در اختيار شما قرار داده مي‌شود، آزمون‌هاي متناظر سال گذشته است که پيشنهاد مي‌شود حتماً زماني براي پاسخ‌گويي به اين سوالات قرار دهيد. چرا که مي‌توانيد با بررسي اين سوالات و مقايسه‌ِ خود نسبت به دانش‌آموزان سال گذشته ديد بهتري نسبت به عملکرد خود بيابيد.

ارزیابی و تحلیل آزمون 23 مرداد سال چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 23 مرداد سال چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 23 مرداد سال چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 23 مرداد سال چهارم انسانی


همایش جمع بندی عربی بخش اول
چهارم دبیرستان     دبیر : فرزاد قنبری