مقاله‌ی کاظم قلم چی : آن چه در کانون به دست می‌آورید

افزایش کیفیت مطالعه ، افزایش بازدهی مطالعه

مقاله‌ی کاظم قلم چی : آن چه در کانون به دست می‌آورید

کاظم قلم چی : آن چه در کانون به دست می آورید

افزایش کیفیت مطالعه ،افزایش بازدهی مطالعه

هر دانش آموزی در کانون دو نوع برنامه دارد : برنامه ی راهبردی و برنامه ی شخصی

۱ - برنامه ی راهبردی چیست ؟

برنامه ی راهبردی ،همان برنامه ی آزمون های کانون است .

مشکل اصلی داوطلبان کنکور تعداد زیاد درس ها و کتاب هاست . تعداد زیاد کتاب ها( به ویژه در سال کنکور)، سبب آشفتگی ذهنی دانش آموزان می شود . بنابراین به یک برنامه ی راهبردی نیاز دارید. برنامه ی راهبردی به مطالعه ی شما نظم و جهت می دهد وبرای زمان هایی که به هر دلیل از برنامه عقب افتاده اید ایستگاه های جبرانی قرار داده است . تعداد ایستگاه های جبرانی به اندازه و متعادل است نه خیلی کم و نه خیلی زیاد .

بدیهی است که یک برنامه ای بودن، شما را از آشفتگی رها می کند. اما چند برنامه ای بودن سبب آشفتگی بیشتر شما می شود . برنامه ی راهبردی آزمون های کانون هماهنگ با برنامه ی مدارس و هماهنگ با کتاب های درسی است . برنامه ی راهبردی ، با ریتم و آهنگ تدریس در مدارس پیش می رود و هیچ گاه از مدارس سبقت نمی گیرد و تا عید به پایان نمی رسد . این برنامه سبب افزایش نظم ذهنی و آرامش شما می شود .

هیچ گاه و به هیچ دلیل در آزمون های برنامه ای غیبت نکنید . زیرا انسجام برنامه خدشه دار می شود و نظم مطالعاتی تان به هم می ریزد .فاصله ی زمانی دو هفته ای در آزمون ها با دقت و آگاهانه انتخاب شده است و بیست و دو سال اجرای موفقیت آمیز برنامه ، نشانه ی دقیق بودن این فاصله ی زمانی دو هفته ای در بین هر دو آزمون متوالی است .اگر غیبت کنید و فاصله بیشترشود خصلت برنامه ای بودن آزمون ها از بین می رود و در حد یک آزمون آزمایشی تقلیل می یابد .

تفاوت آزمون های برنامه ای کانون با آزمون های آزمایشی در این است که آزمون های برنامه ای به جز جنبه ی سنجشی بودن آزمون که ویژگی هر آزمون است ، به مطالعه ی شما نظم و جهت و برنامه می دهد . اکثریت رتبه های برتر ، مهم ترین فایده و تاثیر کانون را در برنامه ی راهبردی آن می دانند . جالب است این را هم بدانید که رتبه های یک کشورگامی فراتر رفتند و علاوه بر اجرای برنامه ، مفاهیم و دلایل تنظیم برنامه رانیز کشف کردند و تشخیص دادند ، یکی از دلایل برتری آنان همین تشخیص درون مایه و منطق برنامه ی راهبردی بوده است .اگر منطق برنامه ی راهبردی را کشف کنید و دلایل پایه ای نهفته درمنطق برنامه را تشخیص دهید نتیجه تان به مراتب بهتر خواهد شد . اجرای آگاهانه ی برنامه ،تاثیر مطالعه ی شما را دو چندان خواهد کرد .

یک برنامه ای باشید ، از چند برنامه ای بودن بپرهیزید و ذهن خود را آشفته نکنید .

در آزمون ها هیچ گاه غایب نشوید . و آزمون های برنامه ای کانون رادر حد یک آزمون آزمایشی تقلیل ندهید .

منطق برنامه را کشف کنید و برنامه را آگاهانه اجرا کنید .

۲- برنامه ی شخصی چیست ؟

برنامه ی شخصی ، ویژه ی خودشماست . برنامه ی شخصی را در دفتر برنامه ریزی می نویسید . این برنامه ۵ ویژگی مهم دارد که در مقدمه ی دفتر برنامه ریزی به تفصیل توضیح داده ایم .

دفتر برنامه ریزی دو تاثیر بسیار مهم دارد نخست این که سبب افزایش ساعات مطالعه و کمیت کار شما می شود و دوم این که کیفیت مطالعه تان را افزایش می دهد .

چگونه دفتر برنامه ریزی سبب افزایش کمیت مطالعه می شود ؟ عامل اصلی افزایش کمیت مطالعه رقابت خود با خود است ،وقتی ساعت های مطالعه ی روزانه و هفتگی را در دفتر می نویسید و جمع می زنید انگیزه ی بهتر شدن در شما شکل می گیرد و به صورت طبیعی برای هفته های بعد بیشتر مطالعه می کنید

دفتر برنامه ریزی چگونه روی کیفیت مطالعه ی شما تاثیر می گذارد؟ کیفیت مطالعه دو عنصر مهم دارد: اول وضوح و شفافیت در روش های مطالعه ی هر درس و دوم رعایت تعادل ها ی مطالعه ، مثلا تعادل عمومی و اختصاصی ، تعادل پیش و پایه ، تعادل تشریحی و تستی ، تعادل در مطالعه ی درس ها و پرهیز از افراط و تفریط در مطالعه ی یک درس ، تعادل شرکت در کلاس و مطالعه ی فردی

صفحه ی ۱۸۲ دفتر برنامه ریزی در تشخیص تعادل ها بسیار تعیین کننده و کارساز است . وقتی دفتر برنامه ریزی را تکمیل می کنید حتما صفحه ی ۱۸۲ را نیز تکمیل کنید و هر گاه برای ارزیابی کارتان به سراغ دفتر می روید از صفحه ی ۱۸۲ آغاز کنید گفتیم کیفیت مطالعه دو عنصر دارد اولین آن وضوح و شفافیت در روش مطالعه برای هر فرد است . وقتی با بررسی دفتر برنامه ریزی متوجه می شوید در یک درس، زیاد مطالعه کرده اید اما کم نتیجه گرفته اید باید روش مطالعه تان را بهبود ببخشید . روش صحیح مطالعه برای هردرس برای هر دانش آموزی متفاوت است در طی جلسه های روز جمعه راه کشف این روش ها را به شما آموزش می دهیم . کشف این روش ها موضوع مهارت های فراشناختی شماست . نقش اصلی را در کشف روش های مناسب مطالعه ، خود شما و پدر و مادرتان دارند . یکی از دلایلی که تاکید داریم اولیای شما نیز در جلسه ها شرکت کنند همین است

وقتی به کانون می آیید چیزی فراتر از شرکت در آزمون ها را به دست می آورید در پرسش نامه ای که تحت عنوان عمق کانونی بودن با 78 سوال تنظیم کرده ایم برخی از این دستاوردها را برایتان مشخص کرده ایم . خوب است در طول سال تحصیلی دستاوردهایتان از یک سال همراهی با کانون افزایش دهید . دراین همراهی یک سال با کانون نقش اولیای شما نقشی تعیین کننده و کارساز است . از اولیای دانش آموزان عزیز نیز خواهش می کنیم در جریان برنامه ی آموزشی فرزندتان باشید در جلسه های آموزشی در مدرسه و کانون همراه فرزندتان شرکت کنید و با گفت و گوها ی موثرتان در آموزش تفکر ، استدلال ، حل مساله و تصمیم گیری به ایشان یاری برسانید .