آزمایشگاه علوم شناختی دانش آموزی راه اندازی شد

آزمایشگاه علوم شناختی دانش آموزی با حمایت ستاد توسعه علوم وفناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری در مدرسه علامه حلی راه اندازی شد.

آزمایشگاه علوم شناختی دانش آموزی راه اندازی شد

به گزارش ایرنا، راه اندازی آزمایشگاه علوم اعصاب شناختی ضمن آشناسازی و ارائه تجهیزات وامکانات آموزشی و آزمایشگاهی به دانش آموزان ، زمینه گسترش این حوزه میان رشته ای از مقطع دانش آموزی فراهم می کند و زمینه فعالیت اثرگذار آنان در این حوزه میان رشته ای را فراهم می کند.

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در کنار حمایت از محققین، پژوهشگران و طرح های فناورانه حوزه علوم نشاختی، ترویج و گسترش علوم شناختی در میان قشر عظیم دانش آموزی را در دستور کار خود قرار داده است.

درکنار راه اندازی این آزمایشگاه، فازنخست مسابقه علوم اعصاب شناختی نیز در مدرسه حلی برگزار شد، دومین دوره مسابقه علوم اعصاب شناختی دانش آموزی، با حضور50 دانش آموزدخترو پسر از استان های تهران، اصفهان، مازندران ومشهد درقالب 14 تیم سه وچهارنفره درچهار کارگاه فیزیولوژی، سایکولوژی، الکترونیک وپردازش سیگنال در پروژه های آزمایشی علوم اعصاب شناختی در این مسابقه به رقابت پرداختند.

تشویق دانش آموزان رشته های ریاضی، فیزیک وعلوم تجربی به آشنایی بیشتر با علوم میان رشته ای و تقویت دانش آنان از مهم ترین اهداف برپایی این دوره از مسابقات است.

منبع :