دانشکده بین‌المللی پتروشیمی تأسیس می‌شود

با همکاری دانشگاه یزد و دانشگاه بین‌المللی چابهار دانشکده بین‌المللی پتروشیمی تأسیس می‌شود.

دانشکده بین‌المللی پتروشیمی تأسیس می‌شود

به گزار خبرگزاری مهر، موضوع تأسیس دانشکده بین‌المللی پتروشیمی در ملاقات سرپرست دانشگاه بین‌المللی چابهار با رییس دانشگاه یزد مورد بررسی قرار گرفت.

در این ملاقات در خصوص همکاری و مشاوره جامع دانشگاه یزد برای راه‌اندازی دانشکده پتروشیمی در دانشگاه بین‌المللی چابهار درچارچوب تفاهم نامه فی مابین، بحث و گفتگو شد.

در این نشست مقرر شد رشته پتروشیمی در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد در دانشگاه چابهار تأسیس شود.

معرفی یک رابط اجرایی بین دو دانشگاه و همکاری دانشگاه یزد در زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی آزاد از دیگر مواردی بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

منبع :

خرید کتاب