اجرای طرح حساب سپرده سرمایه تحصیلی در مدارس شهر تهران

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش، از اجرای آزمایشی طرح حساب سپرده سرمایه تحصیلی در سال تحصیلی 95 - 94 در تعدادی از مدارس شهر تهران خبر داد.

اجرای طرح حساب سپرده سرمایه تحصیلی در مدارس شهر تهران

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، سید محمد بطحایی اظهار کرد: طرح اولیه حساب سپرده سرمایه تحصیلی با مشارکت و هم فکری جمعی از مدیران مدارس شهر تهران تهیه و تدوین شده است.

وی اضافه کرد: این طرح به منظور تامین آتیه تحصیلی دانش آموزان و افزایش سطح کیفی فعالیت های آموزشی و پرورشی مدارس و همچنین افزایش رضایتمندی اولیا دانش آموزان از کمیت و کیفیت خدمات مدارس پیش بینی شده است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: طرح حساب سپرده سرمایه تحصیلی دانش آموزان در مدارس داوطلب مناطق برخوردار و نیمه برخوردار عملیاتی می شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، بطحایی، کمک به تامین مالی آتیه تحصیلی دانش آموزان، افزایش کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی مدارس، افزایش سطح رضایتمندی اولیا از خدمات و فعالیت های ارایه شده توسط مدارس و هم چنین ایجاد بستری مناسب برای بودجه ریزی عملیاتی در مدارس و تامین مالی پایدار برای برنامه های کیفیت بخشی مدارس را از اهداف حساب سپرده سرمایه تحصیلی برشمرد.

منبع :