شناسایی حیوانات شکارچی براساس ساختار چشم‌ها!

محققان آمریکایی دریافتند که شکل چشم حیوانات تاثیریافته از غریزه‌های آنان است.

شناسایی حیوانات شکارچی براساس ساختار چشم‌ها!

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، منطقه خراسان، محققان دانشگاه دورهام و دانشگاه کالیفرنیا در برکلی معتقدند که ساختار و ظاهر چشم حیوانات شکارچی با حیوانات طعمه تفاوت داشته و می‌توان از طریق مشاهده چشم‌ها از غریزه‌های حیوانات مطلع شد.

دانشمندان با مطالعه بر روی تناسب ظاهر حیوانات و غریزه‌های رفتاری آنها دریافتند حیواناتی که چشمانی با شیار قرنیه عمودی دارند اغلب رفتار شکارچیان را از خود نشان می‌دهند. این در حالی است که اکثر حیوانات علف‌خوار مثل گوسفند و بز دارای چشمانی با قرنیه افقی هستند. همچنین قرنیه دایره‌ای شکل مربوط به آن دسته از حیوانات درنده‌ای است که ترجیح می‌دهند به صورت مخفیانه طعمه را دنبال کنند تا اینکه در مخفیگاه کمین کنند.

محققان پس از بررسی بیش از 214 گونه از حیوانات مختلف دریافتند که این تمایز در ساختار چشم جانوران نشان‌دهنده عملکرد متفاوت هر جاندار است.

آنها در مورد عملکرد متفاوت قرنیه‌های جانوران اظهارکردند: چشمانی با شیار قرنیه افقی به جاندار کمک می‌کند تا دید محیطی بهتری داشته و خطر را سریع‌تر تشخیص دهد، همچنین این ساختار چشمی در نور کم خورشید نیز دید مناسبی را ارائه می‌دهد.

حیواناتی که چشمانی با شکاف قرنیه عمودی نیز دارند قادرند بهتر عمق تصویر را درک کنند و فاصله تا شکار را محاسبه کرده که این امر احتمال موفقیت حیوان در شکارکردن را بیشتر می‌کند.

منبع :