هد زدن تمرکز فو‌تبا‌لیست‌ها را کاهش می‌دهد

هد زدن به دلیل ضربه‌ای که به مغز وارد می‌کند باعث کاهش کارایی شناختی فو‌تبا‌لیست‌ها می‌شود.

هد زدن تمرکز فو‌تبا‌لیست‌ها را کاهش می‌دهد

هد زدن به دلیل ضربه‌ای که به مغز وارد می‌کند باعث کاهش کارایی شناختی فو‌تبا‌لیست‌ها می‌شود.

به‌ گزارش ‌ایسنا‌، محققان دانشگاه زاگرب کروواسی به بررسی تاثیرات هد زدن بر روی مغز ورزشکاران پرداختند. هد زدن برای مغز مضر است. ضربه‌ای که در هد زدن به سر وارد می‌شود باعث کاهش تمرکز در طول زمان می‌شود.

در این مطالعات 70 فردی که فو‌تبا‌ل بازی نمی‌کرد‌ند با گروهی از فو‌تبا‌لیست‌های آماتور مقایسه شدند. نتایج بررسی‌ها نشان داد افرادی که فو‌تبا‌ل بازی نمی‌کردند کارایی شناختی بهتری داشتند و واکنش آنها سریع‌تر بود. فو‌تبا‌لیست‌ها در تمامی تست‌های کارایی شناختی نتایج بدتری نسبت به گروه غیر فو‌تبا‌لیست‌ها داشتند. تنها در یک مورد آنها بهتر بودند که سرعت در تصمیم گیری بود.

محققان معتقدند که هنوز بررسی‌های بیشتری برای گرفتن نتیجه‌ درست لازم است. در این بررسی‌ها باید بیشتر به بحث تجهیزات ورزشی برای جلوگیری از آسیب‌دیدگی‌ سر و خطرات این نوع آسیب‌دیدگی‌ پرداخته شود.

منبع :

خرید کتاب