جلوگیری از پوکی استخوان با وزنه زدن و پرش

بررسی‌هایی که بر روی مردان میانسال انجام شده است، نشان می‌دهد که ورزش‌هایی همچون پرش و وزنه زدن باعث افزایش تراکم استخوان و جلوگیری از پوکی استخوان می‌شود.

جلوگیری از پوکی استخوان با وزنه زدن و پرش

به گزارش ایسنا، وزنه زدن به مدت 6 ماه باعث افزایش تراکم استخوان در مردان می‌شود. با افزایش سن تراکم استخوان کاهش می‌یابد و این مساله منجر به ابتلا به پوکی استخوان می‌شود. حدودا 2 میلیون مرد در آمریکا دچار پوکی استخوان شده‌اند و 16 میلیون مرد تراکم استخوان خوبی ندارند. تحقیقات انجام شده در دانشگاه میزوری نشان داده است که انجام ورزش‌هایی همچون وزنه زدن و پرش به مدت 6 ماه باعث افزایش تراکم استخوان در مردان میانسال می‌شود. این کار از پوکی استخوان جلوگیری می‌کند.

مدیر این تحقیقات می‌گوید: وزنه زدن باعث افزایش قدرت عضلات می‌شود. تحقیقات کمتری درباره تاثیر این نوع ورزش بر تراکم استخوان انجام شده است. بررسی‌های اخیر نشان داده است که انجام این ورزش‌ها از کاهش تراکم استخوان بر اثر افزایش سن جلوگیری می‌کند.

در این تحقیقات 38 مرد فعال میانسال که وزنه می‌زدند یا پرش انجام می‌دادند مورد بررسی قرار گرفتند. این افراد از مکمل‌های کلسیم و ویتامین D نیز استفاده می‌کردند. محققان میزان تراکم استخوان این افراد را قبل و بعد از یک سال ورزش اندازه‌گیری کردند.

آن‌ها دریافتند که بعد از 6 تا 12 ماه انجام ورزش تراکم استخوان این افراد افزایش یافت. تراکم استخوان لگن تنها در افرادی افزایش یافته بود که وزنه می‌زدند.

مدیر این تحقیقات می‌گوید: استخوانی که وزن تحمل می‌کند قوی‌تر می‌شود. میزان فشار وزنه‌ها در طول زمان نیز باید افزایش یابد تا تراکم استخوان بیشتر شود. استخوان باید در میان جلسات ورزشی استراحت داشته باشند تا واکنش مناسبی نشان دهند. میزان خستگی و درد در افراد نیزز در طول یک سال به تدریج کاهش یافت.

این برنامه‌های ورزشی در خانه قابل انجام است و نیاز به تجهیزات خاصی ندارد.

منبع :