تجهیز کتابخانه دبیرستان نمونه دولتی امام حسین (ع) در بهمئی

تجهیز کتابخانه دبیرستان نمونه دولتی امام حسین (ع) در شهرستان بهمئیاز سوی بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه ی دبیرستان نمونه دولتی امام حسین (ع) در شهرستان بهمئی از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد تجهیز شد.

آقای حبیب جاه ن‍ژاد مدیر دبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1390 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 164 دانش آموز را در مقطع متوسطه دوم تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 4 قفسه کتابخانه و 3 میز و یک دستگاه رایانه می باشد.

هزینه این اقلام 42/690/000 ریال (4 میلیون و دویست و شصت و نه هزار تومان) می باشد که 31/190/000 ریال (3 میلیون و 119 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 11/500/000 ریال (یک میلیون تومان و یکصد و پنجاه هزار تومان) توسط آقای سیدطاهر تقی زاده، نماینده بنیاد در شهرستان بهمئی پرداخت شده است.

یادآور می شویم با احتساب این واحد آموزشی، تاکنون کتابخانه ی 332 مدرسه از آغاز سال 1392 توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز شده است.

تجهیز کتابخانه دبیرستان نمونه دولتی امام حسین (ع) در بهمئی