رمز موفقیت من!

زهرا دانش‌آموز پایه‌ی هفتم است. او دختر بسیار باهوش و بااستعدادی است و همیشه در آزمون‌های برنامه‌ای کانون به طور منظم حضور داشته است و امسال نیز طبق معمول در آزمون‌های تابستانی شرکت می‌کند.

رمز موفقیت من!

زهرا دانش‌آموز پایه‌ی هفتم است. او دختر بسیار باهوش و بااستعدادی است و همیشه در آزمون‌های برنامه‌ای کانون به طور منظم حضور داشته است و امسال نیز طبق معمول در آزمون‌های تابستانی شرکت می‌کند.

چندی پیش که با یکدیگر کارنامه‌های آزمون‌های سال گذشته را بررسی می‌کردیم موردی توجهم را جلب کرد؛ زهرا توانسته بود تعداد غلط‌هایش را در هر آزمون نسبت به دفعه‌ی قبل کم‌تر کند. کنجکاو شدم و علت را جویا شدم. او گفت که در سال‌های قبل به ارزیابی آزمون‌ها نمی‌پرداخته و کتاب خودآموزی را پر نمی‌کرده است؛ چون تعداد غلط‌هایش خیلی زیاد بوده و حوصله‌ی نوشتن آن‌ها را نداشته است.

او گفت: «وقتی وارد مقطع ششم شدم به این نکته پی بردم که فراوانی غلط‌هایم برای من دردسرساز خواهد شد و شانس مرا در قبولی آزمون استعدادهای درخشان کم‌تر خواهد کرد؛ بنابراین تصمیم گرفتم که برای یک بار هم که شده این کتاب را پر کنم. شروع به نوشتن کردم و یک روز قبل از روز آزمون به مرور آن سؤال‌ها پرداختم. این کار باعث شد تا بتوانم سر جلسه‌ی آزمون به بخش نگاه به گذشته‌ی تمام درس‌ها پاسخ صحیح بدهم که این امر به افزایش ترازم کمک شایانی کرد. به همین دلیل شروع به تکمیل کتاب خودآموزی بعد از هر آزمون کردم و به‌مرور توانستم تعداد غلط‌هایم را به زیر 10 عدد برسانم. اکنون نیز رمز موفقیت خود را در قبولی آزمون استعدادهای درخشان پر کردن کتاب خودآموزی می‌دانم.»

همایش جمع بندی زیست شناسی بخش دوم زیست گیاهی سوم
چهارم تجربی     دبیر : سجاد عبیری