تجهیز کتابخانه دبیرستان دولتی دخترانه هاجر در شهرستان بهمئی

تجهیز کتابخانه دبیرستان دولتی دخترانه هاجر درشهرستان بهمئی

تجهیز کتابخانه دبیرستان دولتی دخترانه هاجر در شهرستان بهمئی

از سوی بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه ی دبیرستان دولتی دخترانه هاجر در شهرستان بهمئی از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد تجهیز شد.

خانم زیبا تاب مدیر دبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1386 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 504 دانش آموز را در مقطع متوسطه دوم تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 4 قفسه کتابخانه و 4 میز و یک دستگاه رایانه می باشد.

هزینه این اقلام 46/500/000 ریال (4 میلیون و شش صد و پنجاه هزار تومان) می باشد که 35/000/000 ریال (3 میلیون و پانصد هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 11/500/000 ریال (یک میلیون تومان و یکصد و پنجاه هزار تومان) توسط آقای سیدطاهر تقی زاده، نماینده بنیاد در شهرستان بهمئی پرداخت شده است.

یادآور می شویم با احتساب این واحد آموزشی، تاکنون کتابخانه ی 331 مدرسه از آغاز سال 1392 توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز شده است.

تجهیز کتابخانه دبیرستان دولتی دخترانه هاجر در شهرستان بهمئی


تجهیز کتابخانه دبیرستان دولتی دخترانه هاجر در شهرستان بهمئی