مدیریت صحیح منابع مطالعاتی

اگر مراحل پنج‌گانه‌ی مطالعه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد، تأثیر و اهمیت مرحله‌ی دوم به عنوان مرحله‌ی تثبیت مشخص می‌شود.

مدیریت صحیح منابع مطالعاتی

اگر مراحل پنج‌گانه‌ی مطالعه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد، تأثیر و اهمیت مرحله‌ی دوم به عنوان مرحله‌ی تثبیت مشخص می‌شود. اگر بخواهیم یک ابزار مناسب برای این مرحله معرفی کنیم قطعاً اولین توصیه کتاب‌های پرتکرار امتحانی کانون است که شامل نمونه‌سؤالات امتحانی از سراسر کشور است.

یکی از مسائل چالشی که عمدتاً پشتیبانان و مشاوران گروه کنکور با آن درگیر هستند اقناع دانش‌آموزان به رعایت این مرحله از مطالعه است. چون معمولاً دانش‌آموزان با تأکید بر چهارگزینه‌ای بودن کنکور، مطالعه‌ی تشریحی درس‌ها را به‌ویژه در سال چهارم مورد کم‌توجهی یا بی‌توجهی قرار می‌دهند. حال آن‌که در کنار تثبیت، برای موفقیت در تست‌زنی داشتن مطالعه‌ی تشریحی، یک اصل مهم است.

یک توصیه‌ی کلیدی:

کنکوری‌های عزیز! اکنون که در تابستان و در ابتدای راه قرار دارید، مسیر و روش خود را به‌درستی انتخاب کنید. مطالعه‌ی درس‌های سال چهارم در تابستان باعث پیشرفت تحصیلی در طول سال می‌شود. برای این‌که مطالعه‌تان مثمر ثمر باشد، حتماً از منابع تشریحی استفاد کنید.