دریچه‌ی امید به سوی کنکور

داشتن انگیزه و هدف تنها پیش‌شرط شروع حرکت است.

دریچه‌ی امید به سوی کنکور

بینش بی‌عمل صرفاً یک رؤیاست و عمل بدون ‌بینش صرفاً وقت‌گذرانی است. این جمله معروف پرمحتواترین علت حفظ انگیزه برای موفقیت در هر مسیری را بیان می‌کند. کنکور عامل اضطراب، کنکور سکوی پرش، کنکور پلی به دانشگاه یا به هر تعریف دیگری یک رقابت است که می‌توان در آن پیروز بود؛ اما عامل شکست شرکت‌کننده‌ها چیست؟ هر سال از حدود یک میلیون و چند هزار نفر شرکت‌کننده تنها عده‌ی محدودی به نتیجه‌ای می‌رسند که انتظار آن را داشتند. طبیعی است که رتبه‌ی یک مختص به یک نفر است؛ اما راه و رسم مدیریت در این مسیر را باید آموخت.

باید آموخت که:

1. داشتن انگیزه و هدف تنها پیش‌شرط شروع حرکت است.

2. تلاش و پشتکار علت تمام اکتشافات و موفقیت بشر است.

3. هر شکست، تجربه‌ای است که پیشروی را سریع‌تر می‌کند.

پس دانشجویان آینده‌ی ایران‌زمین بدانید الزاماً موفقیت را انجام کارهای سخت به انسان نمی‌دهد، بهترین کار را در بهترین زمان انجام دادن علت اصلی کامیابی است.