خودآموزی سه‌گانه

کتاب خودآموزی به عنوان یکی از ارزشمندترین و البته کارآمدترین منابع مطالعاتی کانون است. نقش آموزشی اصلی این منبع در تکمیل یادگیری‌های ناقص و رفع اشکالات است.

خودآموزی سه‌گانه

کتاب خودآموزی به عنوان یکی از ارزشمندترین و البته کارآمدترین منابع مطالعاتی کانون است. نقش آموزشی اصلی این منبع در تکمیل یادگیری‌های ناقص و رفع اشکالات است.

شاید بتوان با توجه به موارد زیر این کتاب را در سال کنکور پراهمیت دانست:

  • شناسایی مباحث چالشی

  • طبقه‌بندی سؤالات

  • جمع‌بندی مباحث

در آزمون‌های جمع‌بندی پایه‌ها و سه آزمون شبیه‌ساز کنکور، مطالعه‌ی منابع جمع‌بندی‌شده بازده بیش‌تری دارد که اگر این منابع به حالت تفکیک‌شده و مشخص در اختیار باشند، دانش‌آموز با ذهنی شفاف به اجرای برنامه‌ی خود خواهد پرداخت.

توصیه می‌کنم برای گرفتن نتیجه‌ی مطلوب از همین حالا دست به کار شوید. آزمون‌های تابستان را غنیمت بدانید و کار را با جدیت و برنامه‌ریزی‌شده شروع کنید. داشتن سه کتاب خودآموزی برای سه پایه بهترین حالت ممکن است.

خرید کتاب