اهمیت مباحث نگاه به گذشته در تابستان

شما همان شخصی هستید که باید میخ را محکم بکوبید. در تابستان میخ و نعل اسب خود را محکم کنید تا در سال تحصیلی پیش رو، در مسیر اهدافتان بتازید و پیروز شوید.

اهمیت مباحث نگاه به گذشته در تابستان

دلیل تأکید زیاد کانون بر مطالعه‌ی مباحث سال گذشته در پروژه‌ی تابستان این است که شما برای داشتن یک بنای زیبا و محکم باید پایه­های محکمی بسازید. درس­های سال گذشته در هر پایه‌ی تحصیلی، قطعاً پایه و زیر­بنایی برای درس­های سال آینده هستند. مسلماً برای تکمیل آموخته­ها یا حتی پرهیز از فراموشی مطالب، تکرار و تمرین اهمیت بسیاری دارد.

می­گویند شخصی میخی را محکم نکوبید. به خاطر میخ نعلی افتاد. به خاطر نعل‌ اسبی زمین خورد. به خاطر اسب سواری به زمین افتاد. به خاطر سوار، جنگی شکست خورد و به خاطر جنگ، ملتی نابود شد.

شما همان شخصی هستید که باید میخ را محکم بکوبید. در تابستان میخ و نعل اسب خود را محکم کنید تا در سال تحصیلی پیش رو، در مسیر اهدافتان بتازید و پیروز شوید. هر کاری وقتی با برنامه­ریزی انجام شود آسان و سودمند است. در هر آزمون تابستان با مطالعه‌ی مبحثی از سال گذشته، یک ضربه به میخ می­زنید و نعل اسب موفقیت‌تان محکم­تر می­شود.