تابستان فرصتی ویژه برای سومی‌ها

اهمیت آزمون‌های تابستان تنها برای داوطلبان کنکوری نیست. مهم‌تر از دیگر پایه‌ها، اهمیت این دوران و آزمون‌ها برای دانش‌آموزان سال سوم است.

تابستان فرصتی ویژه برای سومی‌ها

اهمیت آزمون‌های تابستان تنها برای داوطلبان کنکوری نیست. مهم‌تر از دیگر پایه‌ها، اهمیت این دوران و آزمون‌ها برای دانش‌آموزان سال سوم است.

شما امسال امتحانات نهایی را پیش رو دارید. اگر به‌خوبی درس‌ها را مطالعه کنید، می‌توانید با کسب نمراتی خوب اولین قدم برای کنکور و رسیدن به هدفتان را محکم بردارید. در آزمون‌های تابستان باید تمام نقاط چالشی خود را در سال دوم رفع کرده و تبدیل به نقاط قوت کنید. در این آزمون‌ها هدف مرور آموخته‌های قبل است و این‌که قسمت‌های یادگیری ناقص را کامل کنید. در کنار مطالعه‌ی تستی برای آزمون‌ها باید به صورت تشریحی نیز مطالعه کنید؛ چون امتحانات نهایی به صورت تشریحی مورد پرسش هستند و اگر به صورت تشریحی درس‌ها را مطالعه کنید، بدیهی است که  درصد‌ها و تراز‌های کسب‌شده در طول سال نیز افزایش خواهد یافت.