تابستانی کانونی (4) - آزمون‌های تابستان

مهم‌ترین نکته‌ای که در تابستان باید به آن توجه ویژه داشت، آزمون‌های تابستان است که تأثیر زیادی در طول سال تحصیلی در افزایش تراز و رتبه‌تان خواهد داشت.

تابستانی کانونی (4) - آزمون‌های تابستان

آزمون‌های تابستان

مهم‌ترین نکته‌ای که در تابستان باید به آن توجه ویژه داشت، آزمون‌های تابستان است که تأثیر زیادی در طول سال تحصیلی در افزایش تراز و رتبه‌تان خواهد داشت.

این آزمون‌ها نه‌تنها برای داوطلبان کنکور بلکه برای همه‌ی دانش‌آموزان ضروری است. تعداد آزمون‌ها به گونه‌ای تنظیم شده است که در کنار استراحت و تفریح با برنامه‌ای منطقی و اصولی درس بخوانید.

با شرکت در آزمون‌های تابستان احساس کسالت‌آور روزهای تابستان از شما دور خواهد شد و شما می‌توانید با این آزمون‌ها درس‌های گذشته را مرور کرده و با پاسخ  به سؤالات نگاه به گذشته نقاط چالشی خود را برای سال تحصیلی جدید رفع کنید.

با پاسخ به سؤالات نگاه به آینده می‌توانید بر روی یک درس توجه ویژه داشته باشید و با یک پیش‌زمینه‌ی ذهنی برای سال تحصیلی جدید آماده شوید و با مطالعه‌ی بخش نگاه به آینده در کلاس  فعال‌تر و بهتر از دوستانتان به درس گوش دهید و از تابستان در کنار استراحت و تفریح با کمی درس و مطالعه لذت ببرید.