تابستانی کانونی (3) - کتاب تابستان

ابزار دیگری که در تابستان نقش کلیدی در پیشرفت دانش‌آموزان دارد، کتاب تابستان است.

تابستانی کانونی (3) - کتاب تابستان

کتاب تابستان

ابزار دیگری که در تابستان نقش کلیدی در پیشرفت دانش‌آموزان دارد، کتاب تابستان است.

اگر در تابستان به صورت کاملاً هوشمندانه عمل کنید، در طول سال تحصیلی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در ترازهای‌تان ایجاد خواهد شد.

کتاب تابستان دو بخش دارد: بخش نگاه به آینده و نگاه به گذشته. با تمرین این کتاب در‌س‌های مطالعه‌شده در سال تحصیلی گذشته مرور شده و مطالب فراموش نخواهند شد. با پاسخ به این بخش از کتاب تابستان با آمادگی بیش‌تری برای سال جدید آماده خواهید شد. بخش دوم کتاب نگاه به آینده است که با پاسخ به سؤالات  این بخش برای یادگیری مباحث جدید در سال تحصیلی آینده آماده خواهید شد و به بسیاری از سؤالات در آزمون‌ها نیز پاسخ‌گو خواهید بود.

کتاب تابستان کتابی است که برای این دوران طراحی شده و با استفاده از آن درصد‌ها و ترازهای‌تان پیشرفت خواهد کرد. چون هم مطالب گذشته را فراموش نکرده و هم مطالب جدیدتری یاد خواهید گرفت.