تابستانی کانونی (2) - کتاب خودآموزی

از ابزارهای مهم دیگری که در تابستان نباید از آن غافل شد، کتاب خودآموزی است.

تابستانی کانونی (2) - کتاب خودآموزی

کتاب خودآموزی

از ابزارهای مهم دیگری که در تابستان نباید از آن غافل شد، کتاب خودآموزی است.

بعد از آزمون‌های تابستان، حتماً آزمون‌ها را تحلیل و کتاب خودآموزی را تکمیل کنید. با این کار یاد می‌گیرید که در طول سال نیز این کار را انجام دهید. با تکمیل کتاب خودآموزی خیال شما از تمام آزمون‌هایی که سپری شده راحت می‌شود.

هنگام بررسی آزمون‌ها تمام نقاط چالشی درس‌ها برای شما مشخص خواهد شد و این باعث رفع نقاط ضعف و افزایش درصد و تراز در آزمون‌های طول سال خواهد شد. هنگام بررسی آزمون‌ها باید سؤال‌هایی را که حتی درست پاسخ داده‌اید نیز بررسی کنید.

در همه‌ی سؤالات پاسخ‌نامه‌ی تشریحی را به طور کامل مطالعه کنید. تکمیل کتاب خودآموزی موجب کاهش تعداد اشتباهات می‌شود و مطالب برای سال تحصیلی جدید خودبه‌خود مرور خواهند شد. در تابستان آزمون‌ها به صورت پوششی هستند. با تکمیل کتاب خودآموزی درصد و تراز در بخش نگاه به آینده  افزایش خواهد یافت.