تابستانی کانونی (1) - دفتر برنامه‌ریزی

برای رسیدن به اهداف بزرگ، ابزار‌های خاصی مورد نیاز هستند. برای رسیدن به هدفتان، تابستان از جمله پیش‌زمینه‌های مهمی است که باعث رشد قابل توجهی در ترازها در طول سال تحصیلی خواهد شد.

تابستانی کانونی (1) - دفتر برنامه‌ریزی

دفتر برنامه‌ریزی

برای رسیدن به اهداف بزرگ، ابزارهای خاصی مورد نیاز هستند. برای رسیدن به هدفتان، تابستان از جمله پیش‌زمینه‌های مهمی است که باعث رشد قابل توجهی در ترازها در طول سال تحصیلی خواهد شد.

در تابستان برای موفقیت در آزمون‌ها باید به چند نکته توجه ویژه داشت که دفتر برنامه‌ریزی از جمله‌ی این موارد است. در تابستان به دلیل تعطیلی مدارس و نبود کلاس‌های مدرسه، ممکن است برنامه‌ریزی روزانه ناخودآگاه نظم خود را از دست داده و کیفیت و کمیت مطالعه‌تان کاهش یابد. دفتر برنامه‌ریزی مهم‌ترین وسیله برای  افزایش ساعت مطالعه در تابستان است.

تکمیل این دفتر باعث می‌‌شود که در طول تابستان هر روز با خود رقابت کرده و ساعت مطالعه‌تان افزایش یابد. در پایان هفته با نگاهی کوتاه به دفتر برنامه‌ریزی می‌توانید به تعادل مطالعاتی خود پی ببرید. در پایان هفته دفتر برنامه‌ریزی به شما نشان می‌دهد که در کدام درس‌ها تعادل را رعایت نکرده و کم‌کاری کرده‌اید. تکمیل دفتر برنامه‌ریزی با مرور زمان موجب افزایش انگیزه و افزایش ساعت مطالعه شده و افزایش ترازهای‌تان را به دنبال خواهد داشت.