گام پنجم: شروع درس خواندن و آغاز آزمون‌ها

هر دانش‌آموزی بعد از تهیه‌ی دفتر برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها و دقت و تمرکز بر روی مباحث اولین آزمون تصمیمش را برای شروع به درس خواندن می‌گیرد و درس خواندن را آغاز می‌کند.

گام پنجم: شروع درس خواندن و آغاز آزمون‌ها

هر دانش‌آموزی بعد از تهیه‌ی دفتر برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها و دقت و تمرکز بر روی مباحث اولین آزمون تصمیمش را برای شروع به درس خواندن می‌گیرد و درس خواندن را آغاز می‌کند.

اکثر دانش‌آموزان با توجه به محدودیت زمان برای آزمون‌های اول نمی‌توانند تمام کتاب‌ها را مرور کرده و بخوانند؛ پس اگر کمی فکر کنید متوجه می‌شوید که بهتر است ابتدا به سراغ درس‌هایی بروید که ممکن است حجم کمی از آن را به خاطر داشته باشید و آن‌ها را مطالعه و مرور کنید.

هر دانش‌آموز با توجه به پیشروی برنامه‌ی راهبردی و مباحث آزمون‌ها متوجه می‌شود که در آزمون 9 مرداد باید به صورت انتخابی در بخش نگاه به آینده به 1 الی 2 درس پاسخ دهد. پس اصلی‌ترین کار، برنامه‌ریزی صحیح و منظم برای آزمون‌های بعدی است؛ زیرا در آزمون تعیین سطح متوجه مباحثی که آن را فراموش کرده یا کامل یاد نگرفته‌اید می‌شوید. درواقع باید طبق یک برنامه‌ریزی کامل تمام مباحث 3 الی 4 درس‌ از سال قبل را به صورت جزئی برای هر آزمون مرور کرده و شروع به پیش‌خوانی درس‌های نگاه به آینده کنید.