کتاب تابستان پلی بین نگاه به گذشته و آینده

اگر دانش‌آموز فقط روزی یک ساعت مطالعه کند، کتاب تابستان را تا آخر شهریور تمام خواهد کرد.

کتاب تابستان پلی بین نگاه به گذشته و آینده

در تابستان 4 آزمون اصلی و یک آزمون دوره‌ای داریم و در هر کدام از آزمون‌ها یک‌پنجم مطالبی را که در تابستان خوانده‌اید آزمون می‌دهید.

برای این منظور پیشنهاد می‌شود که از کتاب تابستان استفاده کنید. این کتاب شامل دو قسمت یعنی نگاه به گذشته و نگاه به آینده است و آزمون‌های تابستان کانون نیز بر اساس همین دو رویکرد طراحی شده است تا علاوه بر تسلط در مباحث سال گذشته نگاهی نیز به برخی مباحث سال آینده داشته باشید.

اگر دانش‌آموز فقط روزی یک ساعت مطالعه کند، کتاب تابستان را تا آخر شهریور  تمام خواهد کرد. در تابستان قرار نیست همه‌ی درس‌های سال آینده را مطالعه کنید؛ بلکه تقریباً حدود 20 تا 30 درصد مطالب را می‌آموزید. علاوه بر کتاب تابستان می‌توانید از کتاب دوسالانه و کتاب «با هم بیاموزیم» نیز استفاده کنید. توصیه می‌شود در تابستان به 2 یا 3 کلاس بروید تا وقتی معلم درس می‌دهد به‌راحتی و بدون نگرانی درس را جواب دهید. فقط درس نخوانید یا فقط استراحت نکنید؛ طبق برنامه‌ریزی کانون پیش بروید تا بتوانید از تابستان خود به نحو مطلوب استفاده کنید.

خرید کتاب