چندتا از ده‌تا در تابستان (1)

در اجرای موفق تکنیک چندتا از ده‌تا، عنصر فراشناخت، برگ برنده‌ی اجرای موفق است.

چندتا از ده‌تا در تابستان (1)

تکنیک چندتا از ده‌تا، یک تلفیق هوشمندانه از هدف‌گذاری موفق و مدیریت آزمون است. آن‌چه با خود به محل آزمون می‌برید مطالعات و معلومات است. خروجی نهایی هم نتیجه‌ی آزمون است. تکنیک چندتا از ده‌تا، ایجادکننده یک مسیر مطمئن و دقیق از ورودی تا خروجی این پروسه است؛ مسیری که در آن به  همه‌ی سؤالاتی که باید پاسخ داده شوند، پاسخ می‌دهید، معلومات‌تان را با بالاترین بازدهی بر روی کاغذ می‌آورید و در پایان به نتیجه‌ای دست پیدا می‌کنید که از قبل هدف‌گذاری شده بود.

در اجرای موفق تکنیک چندتا از ده‌تا، عنصر فراشناخت، برگ برنده‌ی اجرای موفق است. درس‌های کارنامه‌ی شما با توجه به موارد متعددی از جمله میزان تدریس شدن درس‌ها تا آزمون بعد، میزان حل تمرین و تست تا آزمون بعد، نوع مرور درس‌ها و... در میان فعالیت‌های آزمونی سامان‌دهی می‌شوند. در این تکنیک با توجه به تعداد واحد سؤالات در هر درس یعنی 10 تا (سؤالات 20‌تایی هر درس نیز دو گروه 10 تایی به حساب می‌آیند) بر روی تعداد سؤالاتی که می‌خواهید به آن پاسخ درست دهید هدف‌گذاری می‌کنید. بزرگ‌ترین ویژگی این تکنیک تکیه کردن آن بر اصلِ تقسیم‌بندیِ نوع سؤالات است. سؤالات دشوار آزمون نباید پاسخ داده شوند. مقدمه‌ی رسیدن به ترازی خاص، پاسخ‌گویی درست به تعداد خاصی از سؤالات است.

با توجه به تقسیم نگاه و تمرکز در دوره‌ی تابستان بین درس‌های سال گذشته و آینده، نوع اجرای این تکنیک تفاوتی جزئی با هم دارد. همراهی هوشمندانه با برنامه‌ی راهبردی، در طول هر پروژه از جمله پروژه‌ی تابستان، نیازمند انعطاف‌پذیری است. تکنیک‌ها و ابزارها باید به تناسب برنامه‌ی راهبردی و منطق آن در طول هر پروژه، به شکل همگام مورد استفاده قرار گیرد. تکنیک هوشمندانه‌ی چندتا از ده‌تا چگونه با برنامه‌ی آزمونی تابستان همگام می‌شود؟