چگونه از تمام توانایی مغزتان در حین مطالعه استفاده کنید؟

اکثر شما هنگامی که به سن بزرگ‌سالی می‌رسید، هنگام مطالعه فقط از سمت چپ مغز خود استفاده می‌کنید؛ این در حالی است که قسمت ریاضی مغز، جایی است که شما به آن فکر می‌کنید.

چگونه از تمام توانایی مغزتان در حین مطالعه استفاده کنید؟

1. اکثر شما هنگامی که به سن بزرگ‌سالی می‌رسید، هنگام مطالعه فقط از سمت چپ مغز خود استفاده می‌کنید؛ این در حالی است که قسمت ریاضی مغز، جایی است که شما به آن فکر می‌کنید. کودکان و نوجوانان اکثراً از هر دو طرف مغز خود استفاده می‌کنند؛ به همین دلیل است که آن‌ها اغلب بهتر عمل می‌کنند.

2. میز خود را تمیز کنید.

3. آرامش داشته باشید.

4. مطالعه را در اسرع وقت بعد از آمدن از مدرسه شروع کنید.

5. در کلاس خوب گوش کنید. این کار، مطالعه‌ در منزل را آسان‌تر می‌کند.

6. کلمات مهم را مشخص کنید. در مورد آن‌ها از اینترنت یا کتاب درسی خود بیش‌تر مطالعه کنید.

7. آموخته‌ها را در حین مطالعه توضیح دهید (گویی می‌خواهید آن را به یک نفر دیگر توضیح ‌دهید). این کار باعث می‌شود مطالب را بهتر یاد بگیرید و به یاد داشته باشید.

8. دفترچه‌ی یادداشت خود را بردارید و آن را بخوانید. این کار باعث می‌شود هنگام مطالعه هوشمندانه‌تر عمل کنید.

9. دفترچه‌ی یادداشت و خودکارتان در دسترس باشد. در حین مطالعه نکات مهم را یادداشت کنید. این کار از انحراف ذهن شما جلوگیری می‌کند و ذهن شما درگیر یادگیری می‌شود.

10. برای تئوری‌هایی که می‌خوانید یک مثال عملی بزنید.

11. به موضوع مباحث به عنوان یک موضوع جالب و جذاب نگاه کنید ولی بیش از حد درگیر جذابیت نشوید.

12. در حین درس خواندن، آرام باشید. امتحانات و کنکور، آخر دنیا نیست؛ پس آرامش خود را حفظ کنید.

13. بعد از یک ساعت مطالعه، حتماً استراحت کنید؛ چون مغز خسته می‌شود و نمی‌تواند توجه کافی به موضوع داشته باشد.

14. با معده‌ی خالی مطالعه نکنید.

15. یادداشت‌برداری کنید. این کار به شما کمک خواهد کرد. هرازگاهی که به آن‌ها رجوع می‌کنید باعث می‌شود مطالب در ذهنتان تثبیت شود.