بزرگان کوچک

نقاشیِ کودکان، به خاطر باوری که به کارشان دارند، هرچه باشد، به واقعیت خیلی نزدیک است.

بزرگان کوچک

از ویژگی‌های دانش‌آموزان نابغه، برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت منابعی است که برای مطالعه از کودکی انتخاب می‌کنند. ترس در وجود آن‌ها جایی ندارد و بر روی نقاط قوتشان پافشاری می‌کنند و همیشه اشتباهشان را می‌پذیرند؛ چون می‌دانند با شور و شعفی که دارند، نقاط قوت، تشنه‌ی حضور آن‌هاست. دانش‌آموزان موفق، اهدافشان را از ابتدا مشخص می‌کنند و روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. دانش‌آموزان موفق از لحظه لحظه وقتشان نهایت استفاده را دارند و گاهی اوقات خالق لحظاتی رؤیایی می‌شوند و مسیر زندگی‌شان را روی کاغذ ترسیم و نقاشی می‌کنند.

نقاشیِ کودکان، به خاطر باوری که به کارشان دارند، هرچه باشد، به واقعیت خیلی نزدیک است. از ابتدا به انتها فکر می‌کنند. بزرگ‌مردان و بزرگ‌زنان کوچک، از همین حالا به کاری که می‌کنند ایمان دارند و  قدم به قدم پله‌های ترقی را طی می‌کنند.