برگ برنده‌ی تابستانی: انتخاب منابع کارآمد

مطالعات دوره‌ی تابستان بازه‌ی گسترده‌ای از درس‌ها را در بر می‌گیرد. بنا به نوع انتخاب واحد، این درس‌ها در دو بخش نگاه به آینده (اختیاری) و نگاه به گذشته (اجباری) مطالعه می‌شوند.

برگ برنده‌ی تابستانی: انتخاب منابع کارآمد

مطالعات دوره‌ی تابستان بازه‌ی گسترده‌ای از درس‌ها را در بر می‌گیرد. بنا به نوع انتخاب واحد، این درس‌ها در دو بخش نگاه به آینده‌ (اختیاری) و نگاه به گذشته‌ (اجباری) مطالعه می‌شوند. درس‌های بخش نگاه به گذشته با هدف تکمیل و عمق‌بخشی آموخته‌ها  و درس‌های نگاه به آینده با هدف پیش‌خوانی و پیشروی مطالعه می‌شوند. هر دو هدف به ابزارهای موفق برای محقق شدن نیازمندند.

انتخاب منابع تابستان باید علاوه بر تأمین ابزار لازم برای دست‌یابی به اهداف بالا، تأمین‌کننده‌ی نیازهای آموزشی در طول سال تحصیلی آینده باشد. هدف تابستانی در بخش نگاه به گذشته، یعنی تبدیل یادگیری‌های ناقص به کامل، ابزارهایی از جنس بازیابی و تمرین و تکرار می‌طلبد. عملکرد تابستانی در بخش نگاه به گذشته، باید مبتنی بر حل سؤالات استاندارد برای شناسایی اشکالات عمده و سپس رفع این اشکالات باشد.

کتاب‌های آبی و دوسالانه، پاسخ‌گوی خوبی به این نیاز مطالعاتی تابستانی هستند. درس‌نامه‌های خلاصه‌ی موجود در کتاب‌های آبی، فضای ذهنی‌تان را به سمت درس‌نامه‌های کاملی که در مدرسه تدریس شده و مورد تحلیل قرار گرفته‌اند جهت خواهد داد. این مقدمه‌ی بسیار خوبی برای بازیابی مطالبی است که در مراحل بعدی به یادگیری‌های تکمیل‌شده تبدیل خواهند شد.

نیاز به بازیابی در درس‌های نگاه به گذشته و آینده یک نیاز مشترک است. اساساً بازیابی در زمان مطالعه، یکی از اصلی‌ترین مراحلِ تسلط بر مباحث است. در بخش درس‌های نگاه به آینده، به ویژگی پیش‌خوانی مطالب می‌رسیم. برای دست‌یابی به بازدهیِ بیش‌تر در این ویژگی، ضرورت استفاده از منابعِ آموزشی در تابستان مطرح می‌شود. کتاب تابستان و DVD‌های آموزش مفهومی، نمونه‌های بارزی از این منابع آموزشی هستند که به مراحل انجام پیش‌خوانی، کمک شایانی می‌کنند.

پیش‌خوانی و تکمیل یادگیری‌ها، عناصر سازنده‌ی نگاه به آینده و گذشته هستند. انتخاب منابع کارآمد در تابستان چیزی شبیه انتخاب کاتالیزور کارآمد برای این فرایند‌های تابستانی است.

خرید کتاب