دفتر برنامه‌ریزی در یک نگاه

دفتر برنامه‌ریزی یکی ار ابزارهای مهم کانون است. همه‌ی دانش‌آموزان بر این واقف‌اند که در کنار رقابت با همتایان خود باید با خودشان نیز رقابت کنند و این از بارزترین خصوصیات دفتر برنامه‌ریزی است.

دفتر برنامه‌ریزی در یک نگاه

دفتر برنامه‌ریزی یکی ار ابزارهای مهم کانون است. همه‌ی دانش‌آموزان بر این واقف‌اند که در کنار رقابت با همتایان خود باید با خودشان نیز رقابت کنند و این از بارزترین خصوصیات دفتر برنامه‌ریزی است.

برنامه‌ریزی روزانه در دفتر برنامه‌ریزی باعث می‌شود زمان دقیق‌تری برای اجرای برنامه داشته باشید و هر کس با چیدمان برنامه‌ی روزانه‌ی خود زمان را مهار می‌کند. برای مقایسه‌ی زمان مطالعه‌ی هر درس، بررسی هفتگی و فراز و نشیب‌ها، خیلی اهمیت دارد. شما هر روز خود را با روز قبل مقایسه می‌کنید و متوجه می‌شوید که آیا توانسته‌اید به ساعت مطالعه‌ی استاندارد روزانه و هفتگی خود برسید. بررسی نکات مثبت و منفی، نوعی ارزیابی از عملکرد هفتگی است و با پررنگ کردن نقاط مثبت و کمرنگ کردن نقاط منفی، هفته‌ی آینده را با جدیت بیش‌تری شروع می‌کنید. صفحه‌ی 182 دفتر برنامه‌ریزی که نشان‌دهنده‌ی ساعت مطالعه‌ی هفتگی هر درس است، کمک فراوانی به آزمون‌های جمع‌بندی و ایستگاه‌های جبرانی و تقسیم زمان‌های مطالعاتی در آن روزها می‌کند.