راه موفقیت برای کنکور در تابستان

یکی از روش‌های یادگیری بهتر، جذاب کردن مطالعه است؛ یعنی اگر مطالعه و درس خواندن برای فرد جذاب باشد، میزان یادگیری او بیش‌تر خواهد شد.

راه موفقیت برای کنکور در تابستان

یکی از روش‌های یادگیری بهتر، جذاب کردن مطالعه است؛ یعنی اگر مطالعه و درس خواندن برای فرد جذاب باشد، میزان یادگیری او بیش‌تر خواهد شد. البته باید در نظر داشت که این جذاب کردن تابع شرایط فردی، زمانی و مکانی است.

در دید کلی، تابستان دوره‌ی فراغت برای دانش‌آموزان محسوب می‌شود ولی اگر با دیدی متفاوت بنگریم خواهیم دید تابستان بهترین فرصت برای دانش‌آموزانی است که درس خواندن را دوست دارند و می‌خواهند پیشرفت کنند. مطالعه‌ی زودهنگام درس‌های سال آینده و یادگیری این درس‌ها باعث ایجاد انگیزه می‌شود.

توأم ساختن این پیش‌خوانی با مرور نکات کلیدی از سال قبل، منجر به پیشرفت تحصیلی در نیم‌سال اول خواهد شد.

درس‌های نگاه به گذشته را جدی بگیرید و برای این مباحث تست کار کنید.

برای درس‌های نگاه به گذشته از کتاب خودآموزی و دفترچه‌ی آزمون‌های پارسال کمک بگیرید.

حداقل یک درس از سال آینده را انتخاب کنید.

ترجیحاً برای درس‌های نگاه به آینده به کلاس بروید.

ضمن شرکت در کلاس، درس هر روز را در همان روز بخوانید.

برای مباحث تدریس‌شده در کلاس، سؤال تشریحی حل کنید.

کتاب تابستان یک منبع برنامه‌ای مفید است.

آزمون‌های تابستان را مانند طول سال تحلیل کنید.

برای درس‌های نگاه به آینده کتاب خودآموزی بنویسید.

پوششی بودن آزمون‌ها بهانه‌ای برای تمرین و تکرار بیش‌تر درس‌های جدید به منظور افزایش یادگیری و تسلط است. حتماً در آزمون‌ها با برنامه‌ی راهبردی پیشروی کنید.