دریافت کارنامه‌ی جمعه یا...

همه‌ی افراد وقتی کار مهمی را انجام می‌دهند، در آزمونی شرکت می‌کنند و... به دلیل این‌که ذهنشان درگیر است دوست دارند خیلی زود از نتیجه آگاه شوند.

دریافت کارنامه‌ی جمعه یا...

همه‌ی افراد وقتی کار مهمی را انجام می‌دهند، در آزمونی شرکت می‌کنند و... به دلیل این‌که ذهنشان درگیر است دوست دارند خیلی زود از نتیجه آگاه شوند. گرفتن کارنامه در عصر روز جمعه برای دانش‌آموزان چند فایده دارد. اول این‌که این نگرانی ذهنی برطرف می‌شود و خیلی زود از نتیجه‌ی تلاش خود در دو هفته‌ی گذشته آگاه می‌شوند. سؤال‌های غلط و دام‌دار را متوجه می‌شوند و با نوشتن کتاب خودآموزی حل صحیح آن‌ها را یاد می‌گیرند. در صورتی که اگر وقت بگذرد حل غلط آن‌ها در ذهن تثبیت می‌شود و برای یادگیری حل درست آن به زمان بیش‌تری نیاز دارند.

وقتی عصر جمعه مراجعه می‌کنند و دوستانشان را می‌بینند در جو رقابتی با آن‌ها قرار می‌گیرند و سعی می‌کنند اگر ترازشان از آن‌ها بالاتر است این نتیجه را حفظ کنند و اگر ترازشان از آن‌ها کم‌تر است با مطالعه و حل تست بیش‌تر، به نتایج بهتری دست پیدا کنند.

برای رسیدن به هدف افزایش تراز در آزمون بعد، دو هفته فرصت دارند که با برنامه‌ریزی صحیح به نتیجه‌ی دلخواه برسند؛ ولی اگر چند روز بگذرد و از نتیجه‌ی آزمون خبر نداشته باشند نمی‌دانند که آیا میزان مطالعه‌شان برای درس‌ها کافی بوده یا روش مطالعه‌شان صحیح بوده است یا نه. در این هفته نیز همان روند را ادامه می‌دهند و دوباره همان نتیجه‌ی قبلی را می‌گیرند؛ ولی اگر جمعه از نتیجه آگاه شوند می‌توانند در صورت لزوم روش مطالعه‌ی خود را تغییر دهند و قطعاً نتیجه‌ی بهتری خواهند گرفت.