تجهیز کتابخانه دبیرستان دخترانه صدیقه طاهره (س) در نی ریز

تجهیز کتابخانه دبیرستان دخترانه صدیقه طاهره(س) در نی ریزاز سوی بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه ی دبیرستان دولتی دخترانه صدیقه طاهره (س) در شهرستان نی ریز از توابع استان فارس تجهیز شد.

خانم اعظم خادمی مدیر دبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1371 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 157 دانش آموز را در مقطع متوسطه تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی،13 صندلی، 3 قفسه کتابخانه و 3 میز، 2 فایل فلزی و یک دستگاه رایانه می باشد.

هزینه این اقلام 45/000/000 ریال (4 میلیون و پانصد هزار تومان) می باشد که 35/000/000 ریال (3 میلیون و پانصد هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 10/000/000 ریال (یک میلیون تومان) توسط آقای علی اکبر تواضع، نماینده بنیاد در شهرستان نی ریز پرداخت شده است.

یادآور می شویم با احتساب این واحد آموزشی، تاکنون کتابخانه ی 330 مدرسه از آغاز سال 1392 توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز شده است.

تجهیز کتابخانه دبیرستان دخترانه صدیقه طاهره (س) در نی ریز