تجهیز کتابخانه دبیرستان دخترانه صدیقه طاهره (س) در نی ریز

تجهیز کتابخانه دبیرستان دخترانه صدیقه طاهره(س) در نی ریز

تجهیز کتابخانه دبیرستان دخترانه صدیقه طاهره (س) در نی ریز

از سوی بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه ی دبیرستان دولتی دخترانه صدیقه طاهره (س) در شهرستان نی ریز از توابع استان فارس تجهیز شد.

خانم اعظم خادمی مدیر دبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1371 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 157 دانش آموز را در مقطع متوسطه تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی،13 صندلی، 3 قفسه کتابخانه و 3 میز، 2 فایل فلزی و یک دستگاه رایانه می باشد.

هزینه این اقلام 45/000/000 ریال (4 میلیون و پانصد هزار تومان) می باشد که 35/000/000 ریال (3 میلیون و پانصد هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 10/000/000 ریال (یک میلیون تومان) توسط آقای علی اکبر تواضع، نماینده بنیاد در شهرستان نی ریز پرداخت شده است.

یادآور می شویم با احتساب این واحد آموزشی، تاکنون کتابخانه ی 330 مدرسه از آغاز سال 1392 توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز شده است.

تجهیز کتابخانه دبیرستان دخترانه صدیقه طاهره (س) در نی ریز