نحوه‌ی درس خواندن دانش‌آموزان برتر کنکور در تابستان (4)

در تابستان طبق برنامه‌ی مدرسه‌، زیست پیش و فیزیک پیش را مطالعه کردم. در درس‌های عمومی نیز دین و زندگی و ادبیات پیش را می‌خواندم.

نحوه‌ی درس خواندن دانش‌آموزان برتر کنکور در تابستان (4)

پردیس اولیازاده، رتبه‌ی 5 تجربی کشور سال 92 از مشهد

در تابستان طبق برنامه‌ی مدرسه‌، زیست پیش و فیزیک پیش را مطالعه کردم. در درس‌های عمومی نیز دین و زندگی و ادبیات پیش را می‌خواندم. در درس‌های پایه، درس‌هایی که بر آن‌ها تسلط داشتم، فقط تست کار می‌کردم. در درس‌هایی از پایه که احساس می‌کردم هنوز مطلب را بلد نیستم، ابتدا مطلب را از روی کتاب و جزوه می‌خواندم و پس از آن تست حل می‌کردم. در مورد ساعت مطالعه‌ام باید بگویم که روزهایی که خانه بودم تا 10 ساعت هم درس می‌خواندم. اگر نسبت ساعت مطالعه‌ی عمومی و اختصاصی‌ها را بپرسید، باید بگویم که بیش‌تر زمان را در تابستان به اختصاصی‌ها دادم.

روزهایی که مدرسه می‌رفتم، 4 الی 5 ساعت درس می‌خواندم. در عمومی‌ها مبحث قرابت معنایی نیاز به تمرین دارد و نمی‌توان به‌سرعت در آن قوی شد. به نظرم تابستان فرصت خوبی برای تمرین قرابت معنایی است. هم‌چنین درس عربی مانند ریاضی و فیزیک نیاز به حل تست و تمرین دارد. اگر می‌خواهید در این درس قوی شوید باید مانند ریاضی و فیزیک تست و تمرین کار کنید.