گفتگو با پژمان شهبازی رتبه1کشوری ریاضی 94 از اصفهان

گفتگو با پژمان شهبازی رتبه1کشوری ریاضی از اصفهان را در زیر بخوانید...لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمائید از چه رشته‌ای چه رتبه‌ای کسب کرده‌اید؟

پژمان شهبازی هستم رتبه اول کشوری ریاضی از اصفهان


از چه سالی به کانون آمدید و چه شد که در آزمون‌های کانون ثبت‌نام کردید و مهمترین نکاتی که در کانون یادگرفتید و برایتان مفید بود را بیان کنید:

قبلا برادرم کانونی بود و سال 89 کنکور داد و تجربه ی گذشته سبب شد از مهر سال قبل کانونی شدم و به طور پیوسته در آزمون‌ها شرکت کردم و اصلا غیبت نداشتم. نکته‌ی مهمی که بتوانم بگویم کانون به من یاد داد این بود که همیشه از وضعیت خودم یک ارزیابی داشته باشم و این تعدد آزمون‌های کانون یک امتیاز مثبت محسوب می‌شد به طوری‌که من همیشه یک ارزیابی از وضعیت خودم با تراز و نمره داشتم.


شما در مدرسه هم حضور داشتید و نمره داشتید این ارزیابی قبلا هم بوده، اما ارزیابی آزمون‌های کانون چه ویژگی ای داشت و چه چیزی به شما می‌افزود؟

هر آزمونی از آن جهت که به صورت تست است و در فضای خاصی برگزار می‌شود شباهت‌هایی به کنکور دارد و این ارزیابی با ارزیابی نتیجه گرفته شده از امتحان تفاوت دارد. ارزیابی مدنظر من آنی است که به درد کنکور می خورد.


طی یک سال گذشته چقدر ترازهایتان فراز و نشیب داشت؟ بدترین و بهترین رتبه‌ی شما در سال گذشته چند بود؟

بدترین رتبه‌ام 30 و بهترین آن 1 بود. در واقع یک بار رتبه‌ی 1 شدم.


اگر تراز شما دلخواه نبود واکنش شما و خانواده‌تان چه بود؟

 خودم سعی می‌کردم مشکلات و ضعف هایم را که سبب شد ترازم افت کند را بشناسم و رفع کنم.


مایوس نمی‌شدید؟

نه


چقدرعقل شما بر هیجاناتتان غلبه داشت و مایوس نمی شدید و اگر نتیجه‌ی مطلوبی کسب نمی‌کردید چه کار می‌کردید؟

 وقتی در آزمونی نتیجه‌ی مطلوبی کسب نمی‌کردم بیشتر سعی می‌کردم برنامه بریزم بتوانم مشکلاتم را حل کنم و آن را رفع کنم. خیلی یاس و ناامیدی سراغم نمی‌آمد.


برادر شما چه ترازی در کانون کسب می‌کرد و در کنکور چه رتبه‌ای کسب کرد؟

ترازش خیلی یادم نیست ولی خوب می‌شد. رتبه‌اش 26 منطقه 1 و 34 کشور شد و یک ترم برق دانشگاه صنعتی شریف خواند و بعد از یک ترم به صنعتی اصفهان آمدند.


شما هم بین برق صنعتی شریف و اصفهان مردد بودید حتی اول گرایش شما بیشتر به سمت برق صنعتی اصفهان بود و در نهایت تصمیم گرفتید برق شریف بروید. این چالش چطور بود و چه طور شد که به این نتیجه رسیدید؟

بالاخره این که آدم به خاطر تحصیل از شهر خودش خارج شود مشکلاتی دارد و نگرانی هایی شاید وجود داشته باشد بعد از اعلام نتایج و بحث

فایل های ضمیمه