توسعه کارایی چشم مصنوعی با الهام از حشرات

محققان موسسه تکنولوژی فدرال سوئیس با الهام از چشم حشرات موفق به ساخت یک چشم مصنوعی شده اند که مهمترین کاربرد آن برای هواپیماهای بدون سرنشین است.

توسعه کارایی چشم مصنوعی با الهام از حشرات

به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از ساینس، برخورد هواپیماهای بدون سرنشین با هم و با مانع، یکی از مهمترین نقاط ضعف این فناوری محسوب می شود. محققان برای حل این مشکل و با الهام از چشم حشرات، موفق به ساخت یک چشم مصنوعی شده اند که فقط حدود دو میلی گرم وزن دارد و به اندازه یک دانه کنجد است.

دید این چشم مانند چشم حشرات، از وضوح پایینی برخوردار است ولی به راحتی می تواند حرکت و نور را تشخیص دهند؛ البته سرعت تشخیص نور این چشم مصنوعی سه برابر سریعتر از چشم حشرات است.

این چشم با تنظیم سه آشکارساز نوری الکترونیکی در یک مثلث و قرار دادن یک لنز روی آن توسعه یافته است.

امکان بررسی و مشاهده موانع در همه جهات با استفاده از این چشم برای هواپیمای بدون سرنشین وجود دارد.

امروزه برای بررسی محیط و اجتناب از برخورد هواپیماهای بدون سرنشین با موانع ، از دوربین های دیجیتالی استفاده می شود که بسیار سنگین و حجیم هستند و حرکت هواپیما را مختل می کنند. 

نتایج این تحقیقات در نشریه MIT Technology Review منتشر شده است.

منبع :