نقش آزمون‌های تابستان

آزمون‌های تابستان در روند تحصیلی دانش‌آموزان تأثیر مثبت دارند. یکی از آن‌ها تکمیل یادگیری‌های ناقص مطالب سال قبل و یادگیری مقدماتی مطالب سال آینده است.

نقش آزمون‌های تابستان

درس خواندن در تعطیلات تابستان یک امر سلیقه‌ای است و چه‌بسا تعدادی از اولیا به بهانه‌ی استراحت فرزندان با این برنامه مخالفت کنند؛ ولی باید توجه کرد برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها در تابستان حجم کمی دارد و به گونه‌ای طراحی شده که دانش‌آموز ضمن پیشروی با آن می‌تواند در حد نیاز، تفریح و سرگرمی نیز داشته باشد.

آزمون‌های تابستان در روند تحصیلی دانش‌آموزان تأثیر مثبت دارند. یکی از آن‌ها تکمیل یادگیری‌های ناقص مطالب سال قبل و یادگیری مقدماتی مطالب سال آینده است.