تابستان، فرصت پرداختن به جزئیات

گستردگی برنامه‌ی تابستان زمینه‌ی بسیار خوبی برای پرداختن به موارد جزئی و دقیق برنامه‌ی کاری این پروژه و حتی کل سال تحصیلی فراهم می‌کند.

تابستان، فرصت پرداختن به جزئیات

گستردگی برنامه‌ی تابستان زمینه‌ی بسیار خوبی برای پرداختن به موارد جزئی و دقیق برنامه‌ی کاری این پروژه و حتی کل سال تحصیلی فراهم می‌کند. جذابیت و زیبایی یک پروژه‌ی عظیم و کلان مانند برنامه‌ی آموزشی سال تحصیلی، به جزئیات هر بخش آن وابسته است.

در بخش مطالعه، با وجود فرصت ارزشمند تابستان، همه‌ی زنگ‌ها برای تکمیل یادگیری و عمق‌بخشی به آن به صدا درمی‌آید. در طول آزمون‌های مرداد و شهریور باید در یک حالت منطقی و بدون هیچ گونه چشم‌پوشی به تکمیل و جمع‌بندی آموخته‌های سال تحصیلی گذشته بپردازید. از آن‌جا که فشار کاری یک سال تحصیلی، گاهی موجب کم‌توجهی به بعضی آموزه‌های مهم مانند حل تست و تمرین می‌شود، با استفاده‌ی بهینه از فرصت تابستان می‌توانید راه‌حل بسیار مناسبی برای این چالش به دست آورید. مطالعه‌ی مجدد جدول‌ها، شکل‌ها و نمودارها در درس‌های تخصصی و مطالعه‌ی مواردی مانند لغات انگلیسی، قواعد عربی و تاریخ ادبیات و اَعلام و املا در ادبیات از جمله جزئیات پراهمیتی است که می‌توانیم در دوره‌ی تابستان، حساب ویژه‌ای برای بررسی و مطالعه‌ی آن‌ها باز کنید.

آیه‌های درس دین و زندگی، لغات مشابه و هم‌خانواده در زبان انگلیسی، قرابت معنایی و فرمول‌های شیمیایی در هر بخش از کتاب شیمی، از جمله جزئیاتی هستند که به شکل گسترده، مباحث به هم پیوسته‌ی دیگری را دربرمی‌گیرند. بدیهی است که پرداختن به این جزئیات نیازمند صرف زمان و تمرکز بیش‌تر است.

برگه‌های خلاصه‌نویسی که توسط خودتان تهیه شده است همیشه به این معنی است که جزئیاتی وجود دارد که از نظر شما مهم‌تر هستند و باید به این موارد توجه بیش‌تری داشت. برای پرداختن هدفمند به جزئیات در طول دوره‌ی تابستان، برگه‌های خلاصه‌نویسی خود را دوباره بررسی کنید.

کلیات یک سال تحصیلی مانند درصد، تراز، نمره و بازه‌ی ترازی و... اگرچه بیش‌تر در معرض دید قرار دارند، اما زیربنای سازنده‌ی تمام این کلیات، جزئیات دقیقی هستند که در تابستان بهترین فرصت را برای بهبود و ارتقا پیدا می‌کنند. برای موفقیت در بخش کلی، بهترین راهکار، پرداختن دقیق به جزئیات دقیق است.

خرید کتاب