فصل خوب تغییر وضعیت (3)

در بخش دوم این مطلب به گروه‌های هدف در بحث تغییر وضعیت اشاره شد. تغییر دادن وضعیت درس‌های گروه سوم تا پنجم به تابستان شما رنگ بازدهی و کارآمدی خواهد بخشید.

فصل خوب تغییر وضعیت (3)

در بخش دوم این مطلب به گروه‌های هدف در بحث تغییر وضعیت اشاره شد. تغییر دادن وضعیت درس‌های گروه سوم تا پنجم به تابستان شما رنگ بازدهی و کارآمدی خواهد بخشید.

درس‌های گروه سوم یعنی گروه درس‌های نیازمند تلاش اندک، اکثراً به دلیل عدم مدیریت آزمون و فراموشی مطالب دچار این وضعیت می‌شوند. این گروه از درس‌ها جزء مطالعات شما بوده‌اند اما چالش‌هایی نظیر از دست دادن زمان یا فراموشی لحظه‌ای مطالب، مانع از کسب نتیجه‌ی دلخواه در این درس‌ها می‌شود. آشنا شدن با تکنیک‌های مدیریت آزمون در پروژه‌ی تابستان نقش مؤثری در تغییر وضعیت این درس‌ها خواهد داشت. شروع به کار با تکنیک‌های مدیریت آزمون در این پروژه همان تیری است که با آن، دو نشانِ تغییر وضعیت درس‌ها و افزایش تجربه‌ی صحیح آزمون را خواهید زد.

درس‌های نوسانیِ گروه چهارم، نیازمند مرور بیش از پیش هستند. چالشِ یادگیری ناقص نیز گاهی شامل درس‌های این گروه می‌شود و مرور دقیق مطالب برای آزمون 9 مرداد تا 3 مهر می‌تواند به تبدیل وضعیت این درس‌ها کمک فراوانی کند. شاید حل تست که در همه‌ی بازه‌های مطالعاتی به اهمیت آن اشاره می‌شود در این‌جا نقش بسیار پررنگ‌تری داشته باشد. بازیابی مطالب درس‌های اختصاصی آن هم بلافاصله پس از مطالعه، بهترین روش برای کاهش دادن نوسان نمره‌ی این درس‌هاست.

در گروه پنجم، دقیقاً مطابق الگوی نام‌گذاری درس‌های این گروه، تغییر دادن وضعیت نیازمند تلاش متفاوت و جدی‌تر از تلاشی است که برای تغییر دادن وضعیت درس‌های گروه‌های دیگر انجام داده‌اید. درس‌های این گروه باید مورد مطالعه‌ی دقیق‌تری قرار گیرند و اشکالات یادگیریِ ناقص این درس‌ها به کمک منابع آموزشی نظیر کتاب تابستان و DVD‌های آموزش مفهومی به دقت برطرف شود. با توجه به این‌که برنامه‌ی نگاه به گذشته یک برنامه‌ی تکمیلی برای سال قبل و پایه‌ای برای سال بعد است. اولویت‌بخشی به تغییر وضعیت در این بخش، راندمان دوره‌ی تابستان را به بالاترین میزان ممکن خواهد رساند.

تغییر وضعیت درس‌ها، افزایش بازدهیِ تابستان و بسیاری دیگر از مفاهیم ارزشمندی که در ابتدای راه، دور و دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد، با تلاش و سخت‌کوشی نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود.