اصل مهم در پرورش کودک

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که باورهای فرهنگی در زندگی‌های مدرن و درگیری والدین امروزی با آن از رشد عاطفی و مغزی در کودکان جلوگیری می‌کند.

اصل مهم در پرورش کودک

به گزارش خبرنگار کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ پدر مادرهای مدرن با اعمال رفتارهای اجتماعی و باورهای فرهنگی امروزه از رشد عاطفی و رشد سالم مغزی در کودکان جلوگیری می کند.  

با توجه به تحقیقات دانشگاه نوتردام، نتایج زندگی جوانان آمریکایی در مقایسه با 50 سال پیش، بدتر شده است.  

دکتر نوتردام روان شناس کودکان می‌گوید:رشد اخلاقی در کودکان و چگونگی تجربه سالهای اول زندگی می‌تواند روی رشد مغزی کودکان تاثیر بگذارد.  

وی افزود: اصول و اعتقادات نادرست درفرهنگ ما به امری عادی تبدیل شده است.  

دکتر ناروائزاستاد نوتردام ادامه داد: نوزادان با توجه به شیردهی مادر پاسخگویی به گریه، لمس شدن تقریبا ثابت، و داشتن پرستارانشان رشد مغزی را در خود نشان می‌دهند.  

وی افزود: علاوه بر همه ‌ این عوامل رفتار آبا و اجدادی نیز به سلامت جسمی و رشد اخلاقی کودک کمک می‌کند.  

مطالعات بیشتر نشان می‌دهد که پاسخ به نیازهای نوزاد برای نفوذ در رشد بسیار حائز اهمیت است.  

این مطالعات همچنین نشان دادلمس شدن نوزاد توسط والدین در برابر واکنش های استرس و جلوگیری از پرخاشگری بسیار موثر است.  

بر اساس این مطالعات، والدین امروزی باید کودکانشان را در محیطی باز برای بازی آزاد و استفاده از حداکثر ظرفیت اجتماعی پرورش دهند. 

وجود مراقبت‌ کننده‌های حمایتی مهربان (پدرو مادر) باعث افزایش حس همدلی و احساس کودک و همچنین افزایش اعتماد به نفس وی خواهد شد.  

براساس این تحقیقات با توجه به شیوه‌های مدرن تربیتی جدید والدین، رفتار پرخاشگرانه  کودکان افزایش یافته است و رشد مغزی در کودکان کاهش یافته است. 

منبع :